Izlaganje predstavnika LGBT Forum Progres na Nacionalnoj konferenciji “Crna Gora – svijetlija tačka na LGBT mapi”

Nacionalna konferencija „Zajedno za LGBT prava“

Podgorica, 28.03.2011.

Organizator: OKC „Juventas“

Izvod iz izlaganja izvršnog direktora LGBT Foruma „Progres“ Zdravka Cimbaljevića:

Istog dana kada je crnogorska vlada usvojila Akcioni plan za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije počeo je i javni rad nevladine organizacije „LGBT Forum Progres“ kao transparentne i vidljive LGBT grupe.

Ljudska prava LGBT osoba u Crnoj Gori nijesu zaživjela, jer se kose sa pravnim i socijalnim normama, tradicijom i vjerovanjima u društvu. Individualna prava, slobode i mogućnost izbora, uključujući seksualna i reproduktivna prava su ugrožena i negirana. Država  i njena odgovorna tijela za vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava nisu razvila svoje obaveze prema LGBT osobama i civilnom društvu.

Puno priznanje ljudskih prava i zaštita seksualnih sloboda svakog građanina trebaju biti organizovana u skladu sa savremenim standardima međunarodnog i evropskog prava, i najboljim primjerima iz sudske prakse.

Zaživljavanju svih ljudskih prava doprinosi i krajnja suzdržanost političkih partija. Naročito onih sa pozicija demokratskog centra i onih koji su po svojoj suštini lijeve. Nije dobar politički kontekst za razvoj bilo kojih prava kada se političke partije suzdržavaju da pomognu njihov razvoj i pruže im otvorenu podršku plašeći se da ne izgube dio svojih glasova.

Primjena postojećeg anti-diskriminatornog zakonodavstva je krajnje ograničena. Limitirani su kapaciteti i znanje kako da se procesuiraju slučajevi nasilja i diskriminacije prema LGBT osobama. To proizvodi odugovlačenje postupka koji žrtve obeshrabruje.

Nisu tačnu stavovi iznijeti u javnosti, predstavnika Vlade, da se ne prijavljuje nasilje i diskriminacija LGBT osoba. Naprotiv. Takvih primjera je sve više. Druga je stvar što se ti slučajhevi pred nadležnim organima loše tretiraju.

Ne organizuju se profesionalne trening obuke za tužioce, policijske oficire, sudije. Posljednje naše inicijative u tom pravcu prema institucijama, prije svega Ministarstvu pravde, su odbijene. LGBT Forum „Progres“, odmah po usvajanju Akcionog plana, obratio se Centru za obuku nosilaca pravosudnih funkcija. Ni nakon dvije urgencije od ove značajne institucije, nema povratne informacije.

U Crnoj Gori je potrebna reafirmacija principa univerzalnosti ljudskih prava, koji proklamuje da su “sva ljudska bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima”. Vladini zvaničnici i politički predstavnici osporavaju univerzalnost i nedjeljivost ljudskih prava. Princip nediskriminacije zahtijeva da ljudska prava važe jednako za svako ljudsko biće bez obzira na seksualno opredjeljenje i rodni identitet ili izražavanje.

Država je dužna, a ne međunarodna zajednica i donatori, da pruži konkretnu podršku procesima povećanja znanja i učenja o pravu seksualne orjentacije i rodnoj problematici, toleranciji u društvu i ravnopravnosti.

Svaki akt nasilja i disktriminacije, bila to i izjava vladinog zvaničnika, političara, vjerskog predstavnika, mora uključivati garanciju za adekvatnu pravnu osudu takvog ponašanja i preduzimanje odgovarajućih mjera s tim u vezi.

Ipak s druge strane LGBT Forum „Progres“ ne podržava politizaciju bilo kojeg primjera. Sa tim u vezi želim reći da ne podržavamo politizaciju javnih istupa pojednih vjerskih autoriteta u Crnoj Gori. Smatramo da to ne potvrđuje dosljednost i princip jednakog tretmana. Selektivne osude nisu dobre. Posebno ne za LGBT osobe. One pojačavaju mržnju i odbojnost kod jednog dijela crnogorskog društva koje je blisko po političkoj i vjerskoj osnovi.

Podržavamo isti tretman, posebno od strane medija i institucija, i onih izjava ili govora koji izlaze iz usta visokih vladinih zvaničnika i predstavnika političke elite.

Zaštita i prava LGBT osoba i saradnja sa LGBT grupama ignoriše se i zapostavlja od strane crnogorske Vlade. To potvrđuje tretman LGBT Foruma Progres. Razmišljamo i o tome da je u Crnoj Gori zapravo na snazi institucionalna homofobija koja uvijek dolazi do izražaja kada dođe vrijeme da se sa riječi pređe na djela.

Ipak uvjereni smo da će u perspektivi doći do pojačanog i konkretnijeg međunarodnog interesovanja za položaj i prava LGBT osoba u Crnoj Gori pa će se u tom svijetlu, vjerujemo, poboljšati odnos crnogorske Vlade prema ovom pitanju. Naša ponuda Vladi Crne Gore i spremnost za blisku i intenzivnu saradnju sa njom je trajna. Sa naše strane trudićemo se koliko god imamo snage i uticaja da se prepozna svaki mogući pozitivni korak zvanične Crne Gore u pogledu tretmana LGBT osoba i organizacija koje ih zastupaju ali i realno sagleda trenutno stanje ljudskih prava tih osoba.

Promjena stavova i ponašanja prema LGBT osobama je neophodna.

Tome posebno moraju, svakodnevno, doprinositi vladini zvaničnici, pravosudni organi, političari i mediji.

Zalaganje za LGBT prava ustvari je podrška demokratiji, toleranciji i otvorenom društvu.

Priča o LGBT pravima ustvari je promovisanje jednakosti za sve ljude.

Priznanje i Zaštita LGBT prava nije ništa drugo do podrška evopskom integracionom procesu i uspjehu na tom putu.

Zdravko Cimbaljevic

Izvrsni direktor

Share
This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.