Senzibilitet prema LGBT pravima treba razviti i na domaćem planu

LGBT Forum Progres pozdravlja odluku crnogorske Vlade da se pridruži zajedničkoj izjavi 85 zemalja svijeta o prekidu svakog nasilja zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) usvojio je zajedničku izjavu koju je potpisala i Crna Gora u kojoj se potvrđuje nedjeljivost ljudskih prava i jasno saopštava da se prava svih ljudi u cijelom svijetu moraju poštovati bez obzira ko su i koga vole.

Forum „Progres“ je zahvalan vladama Sjedinjenih američkih država, Slovenije i Kolumbije na ovoj inicijativi koju zvanična Crna Gora treba prepoznati kao dodatnu šansu za istinsko poboljšanje prakse ukupnih ljudskih prava i smanjivanja institucionalne i društvene homofobije.

Usvojena zajendička izjava u sitemu UN-a pod snažniom liderskom ulogom SAD-a predstavlja podsticaj i ohrabrenje nacionalnim vladama i aktivistima na terenu da zajedničkim radom život LGBT osoba učine dostojanstvenim i zaštićenim.

Forum „Progres“ očekuje da se snažnije uspostavi ravnoteža između crnogroske spoljne politike, koja je sa aspekta ljudskih prava za pohvalu i podšku, i domaće unutrašnje politike i prakse, koja zahtijeva dodatan senzibilitet i promjenu pristupa i odnosa kada je riječ o LGBT pravima.

Više detalja o usvojenoj deklaraciji Savjeta UN za ljudska prava i izjavi američke državne sekretarke možete preuzeti sa sljedećih linkova:

Izjava Hillary Rodham Clinton

Zajednička izjava

Share
This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.