Uspješno okončana prva promjene ličnog imena – Takođe inicirana izmjena Zakona o ličnoj karti

iimagesLGBT Forum Progres od svog osnivanja, decembra 2010., kontinuirano radi na  unapređenju prava transrodnih osoba u Crnoj Gori. Tokom dvije godije intenzivnog rada uspješno je sprovedena kampanja za izmjenu Zakona o zdrastvenom osiguranju koji je konačno omogućio rodnu konfirmaciju na teret državnog budžeta s iznosom od 80%. Uspostavljena je i trans zajednica te pokrenuti programi jačanja njene vidljivosti i kapaciteta.

Postepeno se razvija saradnja sa trans pokretima u regionu. LGBT Forum Progres u međuvremenu je postao i punopravni član ”Trans gender Europe” istinske panevropske transrodne asocijacije. Kvalitetna saradnja uspostavljena je i sa crnogorskim zdrastvenim
vlastima. Trenutno se zajednički razmišlja i radi na unapređenju pristupačnosti zdrastvenog sistema za sve transrodne osobe.

LGBT Forum Progres zadovoljno obavještava javnost da je u praksi testirao Zakon o ličnom imenu. Riječ je o povoljnim i podsticajnim rješenjima za transrodne osobe, bez obzira da li je završen medicinski tretman prilagođavanja pola rodu. Možemo zaključiti da administrativno ne postoje bilo kakve barijere u pogledu slobodnog izbora imena.

Transrodna osoba, koja još uvjek nije okončala postupak rodne konfirmacije, danas je uspješno promijenila svoje prvo lično ime. Uz uvažvanaje postojećih propisa Ministarstvo unutrašnjih poslova je dozvolilo izmjenu prvog ličnog imena trans muškarcu koji je biološki rođen u ženskom polu. Iskustvo stvarnog života u željenom rodu i izmjena prvog ličnog imena predstavljaju važne faze procesa rodne konfirmacije. Ova osoba odlučno čeka nastavak procesa – hormonsku terapiju i hirušku operaciju.

Prema podacima LGBT Foruma Progres u poslednje tri godine dvoje crnogorskih državljana je uspješno okončalo administrativne procedure u vezi sa određivanjem novog matičnog broja i izdavanjem ličnih dokumenata po izvršenoj promjeni pola. Svi oni jako su zadovoljni odnosom crnogorskih vlasti i ukupnim tretmanom u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ističu da je postupak bio efikasan i krajnje blagovremen uz punu potvrdu ljudskog dostojanstva.

Trans zajednica je danas inicirala usvajanje, po hitnom postupku, izmjena i dopuna Zakona o ličnoj karti. Inicijative su upućene ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću i predsjednicima parlamentarnih odbora za rodnu ravnopravnost i ljudska prava i slobode Nadi Drobnjak i dr Halilu Dukoviću.

38AB73AB-1CAD-4EB9-B95F-D4D2A2AA5818_mw1024_n_s

Zatraženo je da se, po hitnom postupku, iniciraju izmjene i dopune Zakona o ličnoj karti na način što će se građanima koji to žele omogućiti da ne izraze i ne definišu svoj pol odnosno rodni identitet.

Član 6. Zakona definiše obavezne rubrike u obrascu lične karte. Naglašeno je da je jedna od njih i rubrika o polu osobe kojoj se izdaje javna isprava. Zatraženo je da se kroz uvažavanje relevatnih standarda u oblasti ljudskih prava, preporuka Savjeta Evrope u vezi sa izražavanjem rodnog identiteta ali i potreba i zaštite dostojanstva transrodnih osoba omogući da oni koji to ne žele ne opredjeljuju po pitanju pola.

Predlog je da ta rubrika bude prazna ili, kao alternativa, da se potpuno briše iz obrasca lične karte ili da se omogući izjašnjavanje u željenom polu i rodu, bez obzira na fazu započetog postupka rodne konfirmacije.

Share
This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.