PODNIJETE 203 PRIJAVE ZBOG GOVORA MRŽNJE, DISKRIMINACIJE I VERBALNOG NASILJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres, u sklopu redovnih aktivnosti projekta „Standing Together“ koji se realizuje u partnerstvu sa Centrom za ženska prava, a uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, nastavlja sa praćenjem govora mržnje, diskriminacije i verbalnog nasilja nad LGBTIQ osobama na internetu. Tim za praćenje govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu, koji se nekoliko godina aktivno bavi ovom temom, formirao je 203 prijave, protiv 206 lica, zbog komentara na društvenim mrežama koji su pozivali na nasilje, prijetili LGBTIQ osobama, kvalifikovali ih negativne načine i sl. Svi prijavljeni slučajevi su registrovani na dan Parade ponosa „Montenegro Pride“ u Podgorici, 23. septembra.

Sve prijave su formirane na osnovu komentara koji su postavljeni na društvenoj mreži Facebook, ispod objava informativnih portala vezanih za samu Paradu i njen tok. Od ukupnog broja prijava, koje su danas predate Upravi policije u Podgorici, više od dvije trećine sadrži direktne i eksplicitne prijetnje upućene LGBTIQ osobama, više od trećine klasifikuje LGBTIQ osobe kao „bolesne“ ili „nenormalne“, dok njih više od 30 koristi uvrjedljive termine za gej muškarce. Dodatno, u pet slučajeva se pominje Hitler, a u tri slučaja Putin i Rusija. Značajan broj prijava sadrži navode vezane za prirodne nepogode kao što su uragani, cunamiji, vulkani i sl. Konačno, pomenuto je i atomsko oružje i Sjeverna Koreja, kao neke od metoda nanošenja „štete“ LGBTIQ osobama.

„Ove godine, za razliku od 2016. ili 2015., uočavamo značajan porast u broju negativnih komentara, kao i komentara u kojima se otvoreno i direktno prijeti LGBTIQ osobama. Prema našim podacima, ovako snažno i agresivno postupanje pojedinaca na internetu i društvenim mrežama nije zabilježeno još od prvih Parada 2013. godine, kada je i stopa fizičkog nasilja bila izuzetno visoka.

Ono što je primijećeno prilikom djelimičnog analiziranja nekoliko hiljada, ako ne i desetina hiljada kometara na društvenim mrežama vezanim za Paradu, jeste da su bijes i mržnja dvije emocije koje su bile veoma prisutne. Ono što nas je iznenadilo jeste što je nakon ove Parade zabilježen znatan porast u broju žena koje su postavljale negativne i prijeteće komentare.

Naglasila bih da smo dosta zabrinuti ovakvim porastom u nasilnim i prijetećim komentarima na društvenim mrežama, ali i da se nadamo da verbalno nasilje sa interneta neće preći na ulice naših gradova, te time dodatno otežati život LGBTIQ osobama u Crnoj Gori.“ – Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora.

LGBT Forum Progres će i u narednom periodu nastaviti da intenzivno prati društvene mreže, u dijelu koji se odnosi na širenje govora mržnje, diskriminaciju i verbalno nasilje nad LGBTIQ zajednicom. Takođe, blagovremeno ćemo vršiti prijavljivanje ovakvih slučajeva nadležnim institucijama, radi njihove adekvatne obrade. Pozivamo sve LGBTIQ osobe koje su iskusile verbalno, psihičko ili fizičko nasilje da se za podršku i pomoć obrate nevladinoj organizaciji LGBT Forum Progres slanjem emaila na info@lgbtprogres.me ili putem profila LGBT Foruma Progres na društvenim mrežama, kako bi im bila pružena odgovarajuća podrška i pravna pomoć.

Share
This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.