Author Archives: lgbtadmin

Nova publikacija – LGBT prava: Standardi i sudska praksa

Zbornik “LGBT prava: Standardi i sudska praksa” zajednički su publikovali Vrhovni sud Crne Gore  i nevladina organizacija LGBT Forum Progres uz podršku Ambasade Sjedinjeneih Američkih država u Podgorici. Urednik i priredjivač zbornika je mr Aleksandar Saša Zeković.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Nova publikacija – LGBT prava: Standardi i sudska praksa

Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope zabrinut zbog nasilja nad LGBTIQ osobama

Danas je objavljen izvještaj Komesara za ljudska prava Savjeta Evrope (SE) o njegovoj posjeti Crnoj Gori od 17. do 20. marta ove godine u kojem je generalno prepoznat i pozdravljen napredak Crne Gore u oblasti LGBT prava ali i iskazana zabrinutost …

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope zabrinut zbog nasilja nad LGBTIQ osobama

Nova publikacija – Zakon i LGBT prava

Vrhovni sud Crne Gore i LGBT Forum Progres, u partnerstvu sa Williams Institutom, zajedničku su publikovali knjigu “Zakon i LGBT Prava” koja predstavlja doprinos edukaciji o ljudskim pravima svih aktera pravosudnog sistema.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Nova publikacija – Zakon i LGBT prava

Podržan nerad Ombudsmana

Imao sam zadovoljstvo da prisustvujem današnjoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore na kojoj je razmatran godišnji izvještaj o radu institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Podržan nerad Ombudsmana

Nevidljivi progon: Homoseksualnost pred socijalističkom pravdom

Vrhovni sud Crne Gore i nevladina organizacija “LGBT Forum Progres”, zajednički su publikovali studiju “Nevidljivi progon: Homoseksualnost pred socijalističkom pravdom” autora mr Ivana Tomovića.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Nevidljivi progon: Homoseksualnost pred socijalističkom pravdom

Odlaganje sjednice otvara prostor za kvalitet i konstruktivni dijalog

“LGBT Forum Progres” pozdravlja odluku o odlaganju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore na kojoj je trebao biti razmatran izvještaj o radu za 2013. godinu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Odlaganje sjednice otvara prostor za kvalitet i konstruktivni dijalog

Izvještaj o radu Ombudsmana zahtjeva ozbiljno preispitivanje i korekcije

“LGBT Forum Progres” pozvao je Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore da ne prihvati ponuđeni izvještaj o radu za 2013. godinu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Izvještaj o radu Ombudsmana zahtjeva ozbiljno preispitivanje i korekcije