Category Archives: Pres Kliping

POMOĆ NVO TRAŽILO 14 ŽRTAVA NASILJA

Bojana Jokić upozorava na visok stepen nepovjerenja LGBT zajednice u policiju i tužilaštvo Ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji (NVO) LGBT fo­rum Pro­gres to­kom pro­šle go­di­ne ja­vi­lo se 14 žr­ta­va po­ro­dič­nog, vr­šnjač­kog, psi­hič­kog i fi­zič­kog na­si­lja, ali ni­jed­na ni­je pro­blem pri­ja­vi­la nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, …

Share
Posted in Pres Kliping | Comments Off on POMOĆ NVO TRAŽILO 14 ŽRTAVA NASILJA

Dnevne novine Dan

31.01.2011.  Članak iz novina – Cetiri zida kriju istopolne zajednice 07.02.2011.  Članak iz novina – Nema puta u evropu s gradjanima drugog reda 26.02.2011.  Članak iz novina – NVO da sačekaju novog ministra 02.03.2011.  Članak iz novina – Sa Dinošom direktno …

Share
Posted in Pres Kliping | Comments Off on Dnevne novine Dan

Dnevne novine “Vijesti”

18.02.2011.  Članak iz novina – Javno za svoja prava 10.03.2011.  Članak iz novina – Zaustavite konflikt interesa 12.03.2011.  Članak iz novina – Ustav isto štiti i seksualne i nacionalne manjine 24.03.2011.  Članak iz novina – Vlada ne zna o cemu …

Share
Posted in Pres Kliping | Comments Off on Dnevne novine “Vijesti”