Političke partije o Paradi Ponosa

Pokret za promjene – PZP

Demokratska partija socijalista – DPS o Paradi

Narodna stranka – NS

»»

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Političke partije o Paradi Ponosa

Konsultacije sa političkim partijama

LGBT Forum Progres najavljuje seriju sastanaka sa svim političkim partijama u Crnoj Gori. »»

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Konsultacije sa političkim partijama

Vlada obećala punu podršku prvoj gay paradi, a policija da obezbjedni sigurnost

Vlada Crne Gore pružiće institucionalnu podršku organiziciji parade ponosa LGBT populacije 31. maja u Podgorici i delegiraće dva predstavnika u Organizacioni odbor ove manifestacije čime će se potvrditi evropski potencijal našeg društva i države, zaključeno je na današnjem sastanku predstavnika Vlade Crne Gore na čelu sa potpredsjednikom Duškom Markovićem i predsjednika nevladine organizacije „LGBT forum progres“, Zdravka Cimbaljevića. »»

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Vlada obećala punu podršku prvoj gay paradi, a policija da obezbjedni sigurnost

Obavještenje

Obavještavamo javnost da smo danas 12.04.2011. godine telefonski kontaktirani iz Uprave policije (UP) povodom održavanja Parade ponosa.  »»

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Obavještenje

U iščekivanju političke podrške

LGBT Forum Progres koliko juče izdao je saopštenje u kojem pozitivno i pohvalno govori o odnosu Uprave policije (UP) prema najavljenoj Paradi ponosa. Sapštenje je dobro primljeno u domaćoj demokratskoj javnosti kao i kod međunarodne zajednice.

Međutim, »»

Share
Posted in Novosti | Comments Off on U iščekivanju političke podrške

Uprava policije učestvuje u pripremi parade ponosa

Uprava policije (UP) odredila je za svog predstavnika u Organizacionom odboru Parade ponosa u Podgorici gospodina Darka Kneževića, zamjenika rukovodioca Ekspoziture za javni red i mir Područne jedinice Podgorica. »»

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Uprava policije učestvuje u pripremi parade ponosa

Kratki film – Stand Up! – Don’t Stand for Homophobic Bullying

Poznata i nagrađivana produkcijska kuća iz Irske “Crossing The Line Films” producirali su kratki film kao dio kampanje  BeLonG To Youth Services annual Stand Up! pod nazivom “Stand Up! – Don’t Stand for Homophobic Bullying” »»

Share
Posted in Novosti | Comments Off on Kratki film – Stand Up! – Don’t Stand for Homophobic Bullying