ODRŽAN REGIONALNI SASTANAK POVODOM PODIZANJA KAPACITETA OMLADINSKIH RADNIKA ZA RAD SA LGBT+ OSOBAMA

Podgorica, 08.11.2016. godine

Predstavnici nevladine organizacije LGBT Forum Progres učestvovali su na regionalnom sastanku nevladinih organizacija u Skoplju, u sklopu projekta “Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama” koji se realizuje uz podršku  “Erasmus+” programa Evropske Unije, a posvećenog obrazovanju, stručnim treninzima, mladima i sportu.

Sastanak u Skoplju upriličen je povodom razvijanja ideje i raspodjele obaveza vezanih za kreaciju priručnika namijenjenog omladinskim radnicima, za podizanje kapaciteta u radu sa LGBT+ osobama. Priručnik predstavlja direktan, upotrebni rezultat projekta, koji će biti prilagođen na sve lokalne jezike zemalja učesnika projekta, te distribuiran na adrese gdje će se iskoristiti njegov puni potencijal.

Pored održanog regionalnog sastanka, predstavnici LGBT Foruma Progres su imali prilike da se upoznaju sa tekovinama makedonske LGBTIQ zajednice, posjete mjesta njihovog okupljanja i podijele iskustva sa lokalnim nevladinim organizacijama koje djeluju u ovoj oblasti.

Podsjetimo, projekat ”Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama” sprovodi Asocijacija Duga iz Srbije, dok su partneri nevladine organizacije iz regiona: LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai iz Hrvatske, Subverzivni Front iz Makedonije i Independent ustanova za zaštitu ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine.

Projetat ima za cilj povećanje znanja i vještina omladinskih radnika za adekvatan pristup u radu i podršci LGBT+ osobama kako bi se pozitivno uticalo na rješenje problema LGBTIQ populacije na regionalnom nivou. Ukupno 30 omladinskih radnika, po 6 iz svake zemlje partnera na projektu, uzeće učešće na posebno osmišljenom treningu u Srbiji, kako bi se kroz pristup neformalnog obrazovanja poboljšali njihovi kapaciteti za rad sa LGBT+ osobama, sa posebnim akcentom na LGBT+ adolescente i mlade.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

PREDSTAVNICA LGBT FORUMA PROGRES UČESTVOVALA NA ILGA EUROPE KONFERENCIJI U NIKOZIJI

Podgorica 24.10.2016. godine

Predsjednica Upravnog odbora nevladine organizacije LGBT Forum Progres, Bojana Jokić, učestvovala je na ovogodišnjoj ILGA Europe konferenciji u Nikoziji, na Kipru.

Tema ovogodišnje konferencije je bila „Moć ljudima – Proslava dvadeset godina snage koja dolazi iznutra“. ILGA Europe konferencija predstavlja godišnje okupljanje predstavnika organizacija članica ove pan-evropske LGBT asocijacije. Više stotina učesnika, prilikom ovog jedinstvenog okupljanja, imalo je prilike da se međusobno poveže, ostvari saradnju i razmjeni najbolje prakse i ideje.

Ova konferencija, koja je ove godine proslavila jubilarnu dvadesetogodišnjicu održavanja, je od izuzetnog značaja za rad i djelovanje LGBT Foruma Progres, kao i za sveopšte poboljšanje uslova života LGBT zajednice u Crnoj Gori.

ILGA Europe predstavlja jedinstvenu i vrlo uspješnu platformu, koja je unazad dvije decenije uspješno kreirala razvoj i tekovine LGBTIQ aktivizma u Evropi kao i sami razvoj zajednice, trendove u aktivizmu, i najbolje metode postizanja ravnopravnosti u različitim evropskim društvima. Za mene je ovaj događaj bio od izuzetne važnosti uslijed povezivanja sa mnogim aktivistima kako iz regiona tako iz Evrope, sa kojima sam imala prilike da uspostavim saradnju, razmjenim iskustva i kontakte, i postavimo temelje buduće saradnje“, navela je Jokić.

Konferencija je ove godine pokrivala širok spektar tematskih oblasti. Glavni fokus konferencije je bio na LGBTI tražiocima azila, međusobnom stvaranju koalicija i saradnji, strategijskoj komunikaciji, raznovrsnosti i intersekcionalnosti, dobrostanju aktivista, podršci interseks pokretu, kao i organizaciji zajednice.
Pored ovih tema, učesnici su imali prilike i da steknu znanja i o kampanjama o bezbjednom, sigurnom i inkluzivnom obrazovanju, online vođenju kampanja, digitalnoj bezbjednosti, prikupljanju sredstava za LGBTI pokret, zdravlju, strategijskom vođenju slučajeva, i razvoju i napretku na nivoima Savjeta Evrope, Evropske Unije, Agencije za fundamentalna prava i LGBTI intergrupe Evropskog Parlamenta.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

ODRŽAN SASTANAK LGBT ORGANIZACIJA SA NJEMAČKOM POSLANICOM EVROPSKOG PARLAMENTA

Podgorica 23.09.2016.godine
Predstavnici nevladinih organizacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra, Bojana Jokić i Elmir Đoković, održali su juče sastanak sa njemačkom poslanicom Evropskog parlamenta Terezom Teri Rajntke.
Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju LGBT osoba u Crnoj Gori gdje su predstavnici nevladinih organizacija ukazali, i ovom prilikom, na neophodnosti doslijedne implementacije Vladine Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba. Ovom prilikom, gđa. Rajntke je upoznata sa više inicijativa civilnog društva kojima je neophodna podrška kao i volja crnogorskih institucija kako bi se omogućila njihova implementacija.
Značajan dio razgovora protekao je u razgovoru o trenutnoj predizbornoj kampanji, kako je, između ostalog, to bio i jedan od glavnih razloga posjete njemačke poslanice Crnoj Gori. Ona je iskazala interesovanje za uključenost LGBT osoba u same kampanje i način na koji je LGBT tematika generalno uključena u programe poitičkih partija.
Predsjednica UO LGBT Foruma Progres, Bojana Jokić, je na sastanku iskazala veliko žaljenje zbog nezastupljenosti otvorenih LGBTI  osoba u predizbornoj kampanji i programu uprkos ćinjenici da većina partija u svojim opštim programima obuhvata LGBTI tematiku do određene mjere.  Ona je ukazala na činjenicu i poruke koje Vlada Crne Gore šalje javnosti,a to je da smo lideri u regionu u oblasti LGBTI prava ali je činjenica da mi i dalje nemamo javno deklarisanih političara, umjetnika, sportista, čak i LGBT aktivista je I dalje manje od 10, te da se ovakva praksa, uprkos napretku na različitim poljima nastavlja već godinama.
Tereza Teri Rajntke je ukazala na neophodnost otvorene zastupljenosti LGBTI osoba u političkom životu, kroz njihov aktivizam u partijama, ili predstavljanje samih partija na izbornim listama. Kroz kratki osvrt na njemačku političku istoriju, u nekoliko primjera je ukazala koliko je ovaj pristup, koji se takođe realizuje u većini zemalja EU, donio dobre rezultate kako u predstavljanju zajednice na direktan način pri donosiocima odluka sa jedne strane, tako i predstavljanja zajednice široj javnosti, rušeći stereotipe i predsrasude koji postoje o LGBTI zajednici sa druge strane.
Predstavnici nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, nastaviće intezivnu komunikaciju i saradnju sa gđom. Rajntke kao i sa ostalim partnerima Parlamenta EU.
Posted in Novosti | Komentari isključeni

Implementation of the project ” Capacity building of youth workers in working with LGBT + people”began

Podgorica 08.09.2016.

LGBT Forum Progres informs the public that the implementation of the project “Capacity building of youth workers in working with LGBT + people.”began.

The project is supported by the “Erasmus +” Programme of the European Union dedicated to education, vocational training, youth and sport.

The project “Capacity building of youth workers in working with LGBT + people” is implemented by the Rainbow Association of Serbia, while partners are NGOs from the region: LGBT Forum Progress from Montenegro, the Association for Civil Society Development Bonsai from Croatia, Subversive Front of Macedonia, Independent institution for protection of human rights in Bosnia and Herzegovina.

The project aims to increase the knowledge and skills of youth workers for adequate access to work and support LGBT + people in order to have a positive impact on the solution of the problems of the LGBTIQ population at the regional level. A total number of 30 youth workers, 6 for each country’s partners in the project, will participate on a specially designed training in Serbia in order to access the non-formal education to improve their capacity to work with LGBT + people, with special emphasis on LGBT + adolescents and young people.

LGBT Forum Progres strongly believes that the project represents a quality and timely response to the rise of hate violence and discrimination against LGBT youth as well as the shortcomings of the youth workers in their approach to this topic, and will be fully dedicated to its quality and successful implementation.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

LGBT FORUM PROGRES NACIONALNI PARTNER NA PROJEKTU “PODIZANJE KAPACITETA OMLADINSKIH RADNIKA ZA RAD SA LGBT+ OSOBAMA”

Podgorica 08.09.2016.godine

LGBT Forum Progres obavještava javnost da je otpočeta je realizacija projekta “Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama”.

Projekat je podržan od strane “Erasmus +” programa Evropske Unije posvećenom obrazovanju, stručnim treninzima, mladima i sportu.

Projekat ”Podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBT+ osobama” sprovodiće Asocijacija Duga iz Srbije, dok su partneri nevladine organizacije iz regiona: LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai iz Hrvatske, Subversive Front iz Makedonije, Independent ustanova za zaštitu ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine.

Projekat za cilj  ima povećanje znanja i vještina omladinskih radnika za adekvatan pristup u radu i podršci LGBT+ osobama kako bi se pozitivno uticalo na riješenja problema LGBTIQ populacije na regionalnom nivou. Ukupno 30 omladinskih radnika, po 6 iz svake zemlje partnera na projektu, uzeće učešće na posebno osmišljenom treningu u Srbiji, kako bi se kroz pristup nefomalnog obrazovanja poboljšali njihovi kapaciteti za rad sa LGBT+ osobama, sa posebnim akcentom na LGBT+ adolescente i mlade.

LGBT Forum Progres cijeni da projekat predstavlja kvalitetan i blagovremen odgovor na porast nasilja iz mržnje i diskriminacije nad LGBTIQ omladinom kao i na nedostatke omladinskih radnika za pristup ovoj tematici, te će u potpunosti biti posvećen njegovoj kvalitetnoj i uspješnoj implementaciji.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

Interview for “Pobjeda” with the President of the Steering Committee of LGBT Forum Progress – Bojana Jokic

  1. A few days ago, you have been elected as the President of the Steering Committee of LGBT Forum Progress, what is the first step you will make?

 

For the last three years, I have been active within the LGBT community. I will be lead by that experience and the by the needs of the community. It is firstly important to consolidate and to form the creative team which will lead LGBT Forum Progress. New persons are now present in the organization, and therefore we will need time to adapt in order to continue with the previous good initiatives but also to distance ourselves from certain negative and unproductive practices. This is the fifth Steering committee and the third management within the six years of the active work of the organization. This fact speaks about the existence of firm connections with the community and the democratic and HR capacities of the organization. It will be challenging but I do believe in good intentions and success.

 

2.  What are the key plans for the future period of time?

 

It is most important to consolidate and to continue developing our traditional programs which are developed to the protection against discrimination, legal representation and the social protection of LGBT persons. Of course, we are working on several new things, but, I will not comment upon those yet, due to the overall professional approach. As soon as certain possibilities and circumstances become real I will proudly publish them and notify the public. It is important to establish good communication with the Government of Montenegro. This matter, especially in this year, has remained completely open. We believe it is not in the interest of the President of the Government to ignore the existence and the actions of the oldest LGBT group, and to allow that personal animosity of his colleague should be the deciding criteria. LGBT initiatives of the Government of Montenegro should be returned to Montenegro, since most of the activities are being conducted outside of the borders of our country and are being applauded to in various European capitals. This can be good, but it can also be perceived as acting. The practice against which the civil society reacted in 2011 repeats itself. But, we believe that there is the will and the readiness to lead this process responsibly and to respect the LGBT community.

 

3. How do you view the position of the LGBT community in Montenegro in a few years? Do you believe that intolerance towards gay people in Montenegro is diminishing ?

 

Serious changes are definitely happening in Montenegro. All LGBT organizations are extremely active and are dedicated to the improving of the position of this group. I would say all of this is mostly due to the LGBT, but also other organizations which support human rights of LGBT persons. The Government and the local authorities could have and need to do much more. Legal protection of the LGBT community is has had a progress. Your readers will notice that the safety is important for every citizen. There is no normal life if the fear exists. In the past year, the work of the State prosecution has been significantly improved. There was a drastic increase in the number of the indictments and confirmed charges against numerous individuals. Every day brings more confirmed verdicts and all of this helps on the long run to the to the general public to understand the conditions in which the LGBT community lives and works and it helps building supporting civic and humane relationship towards the community.There are still a lot of LGBT persons who seek their future outside the borders of this country. We understand the economic reasons of other citizens but LGBT persons exclusively leave because of the inability to live a safe and accepted manner. According to our data and we are not the only source, only since September last year, 27 gays and lesbians have left Montenegro. Of these there are six, mainly lesbian couples. . Many of them are highly educated people, skilled people who are needed  in the Montenegrin medicine, science, economy. Government, municipalities, social partners, should help LGBT persons to become accepted in the family, the neighborhood, at work, in the street. The social life of LGBT people is full of challenges, fear, and not quality. For that we have to work all together.

4. As far as I know, for the first time, a woman and a mother is the leader of the organization which deals with the rights of LGBT persons. Any comments ?

 

We are constantly changing and  historical things for the integrity of Montenegro as a civil society are happening. I am the third woman in a row, which is at the forefront of the Steering Committee of this organization. Before me there were women successful in diplomacy and sports. I have successfully studied German language and tourism. Positive changes are happening every day. For example a first gay cafe was active, which was unthinkable for traditionalist Montenegro and it close a religious temple. The LGBT shelter, because violence of an ex-husband hosted families with same-sex partners – lesbians. The final verdict due to this kind of violence was finalized, which is a new thing for the Montenegrin judiciary, which needs praising and support. Recently, the work of the first lesbian, group has started as a part of Queer Montenegro. These are all fantastic and important things to emphasize the role of women and confirm that the Montenegrin society is moving and changing. To be all that we are happy and encouraged.

 

5. Did you have a dilemma when you accepted the function of the Steering Committee President of  LGBT Forum Progress? What was the reaction of your family, do you think they will have any problems ?

LGBT Forum Progress is an organization whose mission is to establish a safe society where LGBT people are accepted. In recent years I have been active in the organization but also in civil movements. I like the approach of altruism and solidarity with others in society, and I thought that it was responsible and needed to try to be more visible and fight the future,  safer, life. In the beginning, I think the 2013/14 year, I had some, I would not say resistance, but perhaps, reserved attitudes in my environment regarding my activism. They were afraid for my safety. I think we all kind of used the elapsed time to get used to new facts and to learn about tolerance. The family, especially my wonderful parents and all, but all of my friends friends have remained by my side. They know that the fact that I came forward publicly, due to my identity, does not mean anything in relation to the kind of person am I, of which quality, knowledge, experience and character. So I am same person as the one when I was  born, which they have loved and supported over the years. Healthy, realistic approach asks the question of why would it now change in any way. Anyway I think everybody gained something in the last  decision of LGBT Forum Progress Assembly election. Those who are against the social acceptance of LGBT community can no longer talk about us as persons without families, and that we know nothing about it. Now we can lead, I hope constructive, reasoned and transparent discussion about it. The family is an important social and cultural constructs to which LGBT people also have the right.

 

7. The former management of Forum Progress announced that during this year, a Pride in Niksic will be organized. Will this be done, do you have any more specific data? What about Podgorica, will it and when will the Pride Parade in the capital, be held ?

 

We are working on the organizing of the Pride in Niksic. We are conducting serious conversations with everyone about it. The only resistance to talk about this lies within the Government of Montenegro.  I see no reason why anyone in the Government should hate me? I use this, the first public, opportunity to invite the Secretary General of the Government and Head of the Office of the Prime Minister to not be the victims of manipulation by a single individual. Before the Pride in Niksic it is important to end a legal battle to maintain it. You are aware  that the pride has been denied for three times. The process of the Ministry of Interior was also justified by the Administrative Court. The appeal proceedings before the Supreme Court of Montenegro are currently ongoing and for that that we have professional and legal assistance of the NGO “Human Rights Action”. I do not want to be recognized as  someone who affects the independent judicial power, but as a citizen and a declared LGBT activist I expect that Montenegro will confirm its commitment to democratic and free society in practice. The right to freedom of assembly is being denied to the LGBT community only in Montenegro. This should worry the political parties, free media, universities, intellectuals, other NGOs. Pride in Podgorica, which we perceive as the central one , is being organized, traditionally, by other LGBT organizations. We not only respect that but also support this, and will be partners in it. This approach will be continued and deepened.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

ASSEMBLY HELD – NEW LEADERSHIP OF LGBT FORUM PROGRESS ELECTED ELECTED

Podgorica, 29.08.2016.
At the yesterday held session of the Assembly of NGO LGBT Forum Progres, it was decided on amendments to the Statute and a new leadership of the organization was elected.

For the president of the Board of Directors (BoD) of the organization, Bojana Jokic was elected, who joined the organization in 2014, previously doing multiple tasks in the organization including holding the  position of coordinator of the program for LGBT tourism as well as the position of deputy director of the LGBT Forum Progres. In addition to performing the functions of President of UO, Jokic will be the new face that will represent the organization in the media and before the interested public. BoD is a new collective governing body.

For board members were elected: S.R. (33), S.K. (21), N.A. (32) D.A. (38), B.B. (24).

For the new Executive Director, Administrative Committee unanimously decided on appointing  J.Đ. (22).

Posted in Novosti | Komentari isključeni