LGBTIQ Sklonište

Protokol o radu LGBT Sklonista (1) 

U Crnoj Gori i dalje se neravnopravno  prihvataju različiti seksualni i rodni identiteti. Višedecenijsko tretiranje homoseksulanosti kao bolesti i moralnog pitanja proizvelo je ozbiljne posljedice. Homo/bi/transfobija je svakodnevno izražena. Snažno prati život svake LGBT osobe. Većina u društvu odbija da prihvati postojanje ali i ravnopravnost LGBT osoba. To narušava njihovu bezbijednost, razvoj ličnosti, tok i kvalitet života. Većina LGBT osoba živi u strahu da najbliži, rodbina, okruženje ne saznaju za njihov istinski seksualni i rodni identitet. Mnoge LGBT osobe su prinuđene iz nametnutih moralnih i egzitencijalnih razloga,kao i navodnog porodičnog ugleda da trpe različite vrste ponižavanja i nasilja u porodici samo zbog činjenice što je saznata njihova istinska seksualna orijentacija. To su osjetljive, teške i dramatične  situacije. Osobe koje trpe nasilje suzdražavaju se da ga prijave plašeći se gorih posledica a prije svega činjenice da mogu postati beskućnici.

“LGBT Sklonište” je smješteno u moderno opremljenom prostoru, sa ukupno četiri ležaja, s funkcionalnom kuhinjom, bibliotekom, IT opremom i pristupom Internetu. U sklopu skloništa je  Psiho-socijalno savjetovalište i Volonterski centar. Sklonište je pokriveno  bezbjednosnim video nadzorom.

Uz osiguranje krova nad glavom, obezbjeđenu hranu i elementarnu zdrastvenu zaštitu, radi se na osnaživanju i psihološkom izgrađivanju LGBT osoba da prihvate svoj identitet, da se bolje nose s izazovima koji se s tim u vezi neminovno, u homofobnim društvima, javljaju.

Pruža se stručna pomoć pri kontaktiranju porodice a nekada i uz pomoć kvalifikovanih policijskih službenika/ca, a obavezno stručnjaka/inja psihološke struke, uspostavlja i razvija medijacija. Štićenici/ce, se  tokom učešća u programu  edukuju  o ljudskim pravima LGBT osoba, poštovanju internih pravila, uz razvijajanje osnovna znanja i vještina za obavljanje određenih kućnih poslova kao i aktivnosti koje su u vezi sa socijalnim programom.

U LGBT Skloništu su razvijeni osnovni prateći servisi. Servis osnaživanja i prihvatanja sopstvenog identiteta – radionice s ostalim članovima/icama LGBT zajednice o LGBT identitetu i njegovom prihvatanju, socijalizacija, jačanje znanja o LGBT ljudskim pravima, snaženje životne motivacije i koristan dobrovoljni rad za zajednicu. Stvaranje pozitivne atmosfere je od suštinske važnosti za korisnike/ce Skloništa. Tokom boravka štićenici/ce uče da bolje prihvate svoju različitost i da što prije izađu iz uloge i osjećaja žrtve.

Psihosocijalni servis pruža podršku kroz individualnu i grupnu terapiju i redovno praćenje mentalnog zdravlja s ciljem prevazilaženje teških i rizičnih situacija.

Povjerljiv kontakt sa policijom i pravna pomoć  takođe su dostupni.

Za LGBT zajednicu  u homofobnim društvima, poput crnogorskog,  LGBT Sklonište je ključni socijalni servis. Program pruža podršku i usluge LGBT osobama kojima je porodica uskratila podršku, i boravak u njoj, zbog njihove stvarne, ili percipirane, seksualne orjentacije ili rodnog identiteta. Sklonište je otvoreno za sve LGBT osobe, od 18 godine starosti, koje se suoče s odbacivanejm i nasiljem u porodici, kao i za one koje uputi  policije i socijalne ustanove.

Program pruža prvu tranzicionu podršku pri deklarisanju identiteta (autovanju) LGBT osoba, posebno pred porodicama, s ciljem da ih što prije izvede iz nesigurnosti i položaja žrtve ali i da doprinese jačanju samopouzdanja i smanjivanju nasilja. Program uključuje pravnu pomoć, kako bi se blagovremeno registrovali i procesuirali primjeri nasilja, prijetnji i mržnje, kao i Psiho-socijalno savjetovalište usmjereno na osnaživanje LGBT osoba  i njihovih porodica.

LGBT Sklonište trenutno funkcioniše uz podršku LGBT projekta Savjeta Evrope i uz razumijevanje same LGBT zajednice. Sklonište je svojevremeno otvoreno u sklopu projekta „LGBT centar podrške“ koji je realizovan pod podrškom Ambasade Kraljevine Holandije.

Ključno je da nijedna LGBT osoba, zahvaljući postojanju ovog programa, ne mora da trpi nasilje i poniženje u svojoj porodici i da pristaje na gubitak svog dostojanstva samo zato što je različite seksualne orjentacije ili rodnog identiteta.

KONTAKT:

Članovi/ce LGBT zajednice i njihove porodice, socijalni radnici/ce i policijski/e službenici/ce “LGBT Sklonište” mogu kontaktirati na  stalno dostupne linije

067 302 312, 067 916 44 25, 069 497 775

078 103 759 078 103 760

i putem e-maila info@lgbtprogres.me

Facebook stranica: LGBT Forum Progres – Montenegro

https://www.facebook.com/LGBTForumProgres?ref=ts&fref=ts

 

 

Share

Comments are closed.