KO SMO MI

Nevladina organizacija koja okuplja sve LGBTIQ+ osobe u Crnoj Gori i zalaže se za poštovanje, promociju i zaštitu njihovih ljudskih prava i sloboda i punu ravnopravnost u društvu.

Vizija

Crna Gora kao demokratska i evropska država, sa društveno prihvaćenom, vidljivom i zaštićenom LGBTIQ+ zajednicom

Misija

Kreiranje sigurnog, inkluzivnog i podsticajnog okruženja za sve LGBTIQ+ osobe, kroz izgradnju i jačanje zajednice ...

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Biografije i kontakt podaci kolektiva LGBT Forum Progresa.

Riješili smo kroz program pravne pomoći

Najčešća pitanja u zajednici

+ Nisi siguran/na kome da se obratiš za pravnu pomoć?
+ Prijavljivanje problema ti djeluje isuviše komplikovano i zastrašujuće?
+ Želiš da znaš da li su tvoja ljudska prava povrijeđena?
+ Nemaš kome da se obratiš za pravni savjet i stručnu podršku?

PRETPLATITE SE NA POSLEDNJE NOVOSTI & SAOPŠTENJA.