Politika privatnosti web sajta nevladine organizacije LGBT Forum Progres


Ova Politika privatnosti se primjenjuje na sve usluge i sadržaje dostupne na web sajtu nevladine organizacije LGBT Forum Progres – lgbtprogres.me – kao i na povezanim mrežnim lokacijama kojima administrira LGBT Forum Progres, osim ako to nije drugačije regulisano. Posjetom našem web sajtu prihvatate sadašnje i buduće uslove ove Politike privatnosti.

Vrste podataka koji se prikupljaju

LGBT Forum Progres prikuplja dvije vrste podataka na ovom web sajtu: podatke koji Vas lično identifikuju i podatke koji nisu vezani za Vas lično.

Podaci koji Vas lično identifikuju („lični podaci“) su oni koji Vas identifikuju kao pojedinca i u njih spadaju Vaše ime, email adresa, kontakt telefon, datum rođenja, grad porijekla i sl. Lične podatke dobijamo samo kada ih dajete dobrovoljno, kroz adekvatne forme i obrasce, kao i kroz komunikaciju putem email-a. LGBT Forum Progres koristi lične podatke kako bi bolje razumjeli Vaše potrebe i interese, te Vam pružili kvalitetniju podršku. Nakon navođenja ličnih podataka, oni će se koristiti samo i isključivo kao podrška u Vašoj komunikaciji i odnosu sa LGBT Forum Progresom, te u statističke svrhe. Ozbiljno shvatamo Vaše povjerenje i sigurnost, te lične podatke nećemo prodavati ili iznajmljivati trećim stranama.

Podaci koji nisu vezani za Vas lično („javno dostupni podaci“) su oni koji Vas ne identifikuju kao pojedinca i u njih spadaju tip Vašeg web pretraživača, IP adresa, URL prethodne web stranice koju ste posjetili i sl. Upotrebom web sajta LGBT Forum Progresa, od Vas možemo automatski da prikupimo određene vrste javno dostupnih podataka. Takođe možemo da prikupimo javno dostupne podatke koje nam dobrovoljno date, poput informacija uključenih u odgovore na forme ili obrasce.

Zašto prikupljamo Vaše podatke?

Glavna svrha prikupljanja ličnih podataka na našem web sajtu je da Vam omogućimo sigurno i cjelovito iskustvo, te pružimo usluge i sadržaje koji bolje ispunjavaju Vaše potrebe i zahtjeve. Podaci koje prikupljamo su samo oni za koje smatramo da su nužni za postizanje ovih ciljeva.

Kako prikupljamo podatke?

Korišćenjem usluga i sadržaja na našem web sajtu možete biti upitani da unesete kontakt ili informacione podatke. Kada je to moguće, navodimo koja su polja obavezna a koja nisu. Ako odaberete da ne koristite specifične usluge ili sadržaje, ne morate da navodite ni podatke koji se traže.

LGBT Forum Progres može da koristi kolačiće (cookies) kako bi unaprijedio Vaše iskustvo na web sajtu i prikupio podatke statističke prirode. Kolačići ne čuvaju Vašu ličnu email adresu i Vaše lične podatke. Ukoliko želite da pretražujete internet bez kolačića, možete podesiti svoj pretraživač da odbaci sve kolačiće ili Vas obavijesti o tome kada se određeni kolačić postavlja. Vaše iskustvo sa našim web sajtom može biti drugačije ukoliko podesite svoj pretraživač da blokira kolačiće.

LGBT Forum Progres može da prikuplja IP adrese u cilju upravljanja sistemima, dijagnoze problema i prikupljanja grupnih informacija. Kada posjetite određenu stranicu na našem web sajtu, naš sistem bilježi Vašu IP adresu.

S kime dijelimo podatke?

LGBT Forum Progres u cjelosti poštuje privatnost i anonimnost korisnika našeg web sajta, pa stoga sve prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu pružanja biranih usluga i sadržaja, kao i za potrebe analitičke i statističke obrade. LGBT Forum Progres podatke o korisnicima i posjetiocima web sajta ni u kom trenutku neće ponuditi trećim stranama.

Sigurnost i povjerljivost Vaših ličnih podataka nam je veoma važna, pa se stoga zalažemo da zaštitimo podatke koje prikupljamo. Naši serveri imaju sigurnosne mjere za zaštitu od gubitka, zloupotrebe ili izmjene informacija koje prikupljamo na našem web sajtu.

Elektronske poruke i/ili elektronska komunikacija

Sadržaj elektronskih poruka i/ili elektronske komunikacije (email, direktne poruke i dr.) sadrži informacije koje mogu biti povjerljive. Informacije sadržane u elektronskim porukama i/ili elektronskoj komunikaciji se odnose na subjekte koji su naznačeni kao primaoci. Svi subjekti koji nisu naznačeni kao direktni primaoci ili kao treće strane u komunikaciji; te greškom pošiljaoca, primaoca ili treće strane prime elektronsku poruku i/ili elektronsku komunikaciju su dužni da o tome obavijeste pošiljaoca, a predmetnu poruku i/ili komunikaciju trajno izbrišu. Svaki oblik dijeljenja, distribuiranja, kopiranja, saopštavanja, modifikacije i/ili objavljivanja sadržaja elektronskih poruka i/ili elektronske komunikacije je strogo zabranjen.

Prihvatanje politike

Posjetom web sajtu LGBT Forum Progresa Vi prihvatate odredbe i uslove ove Politike privatnosti, te nam dajete pravo da Vaše podatke koristimo na način opisan u ovoj Politici privatnosti. Zadržavamo pravo izmjene ove Politike privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve promjene će biti blagovremeno objavljene na našem web sajtu.


Posljednja revizija: februar 2020.