Uslovi korišćenja usluga i sadržaja web sajta nevladine organizacije LGBT Forum Progres


Dobro došli na web sajt nevladine organizacije LGBT Forum Progres – lgbtprogres.me. LGBT Forum Progres Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog web sajta, koje je podložno dolje navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge web sajta LGBT Forum Progresa.

Korišćenjem bilo kog dijela web sajta LGBT Forum Progresa smatraće se da su korisnici upoznati sa svim uslovima i rizicima koji nastaju iz korišćenja web sajta, te prihvataju da koriste sadržaj web sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava

LGBT Forum Progres polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, audio-vizuelne i multimedijalne materijale, baze podataka, programski kod i dr.). Neovlašćena upotreba bilo kojeg dijela web sajta, bez dozvole nosioca autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava LGBT Forum Progresa i podložna je tužbi. Osim ako nije drugačije navedeno, sav sadržaj podliježe uslovima Creative Commons licence (BY NC SA).

Pravo na izmjene sadržaja i/ili usluga

LGBT Forum Progres zadržava pravo izmjene, korekcije, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg dijela sadržaja i/ili usluga na svom web sajtu, bez obaveze prethodne najave.

Linkovi do drugih web sajtova

Web sajt LGBT Forum Progresa se sastoji od sopstvenih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja, kao i linkova do spoljnih stranica.

Sve sadržaje web sajta LGBT Forum Progresa koristite na sopstvenu odgovornost i LGBT Forum Progres se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Zaštita privatnosti

LGBT Forum Progres štiti privatnost svojih korisnika i korisnika web sajta. Podaci o korisnicima prikupljeni kroz upotrebu kolačića (cookies), putem online formulara ili na bilo koji drugi način neće biti dostupni i dijeljeni trećim stranama, osim u slučaju kada je to obaveza određena zakonom. Neki podaci mogu biti upotrijebljeni u statističke svrhe.

LGBT Forum Progres se obavezuje na čuvanje privatnosti korisnika web sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Politika rodne ravnopravnosti

Svi izrazi, termini i fraze upotrijebljeni na web sajtu LGBT Forum Progresa koji su navedeni u muškom rodu jednako se odnose i važe za one u ženskom rodu.

Internet bonton

Molimo Vas da se prilikom upotrebe ovog web sajta i društvenih mreža LGBT Forum Progresa pridržavate Internet bontona (Netiquette).

Elektronske poruke i/ili elektronska komunikacija 

LGBT Forum Progres ne snosi odgovornost za sadržaj elektronskih poruka i/ili elektronske komunikacije, kao ni za posljedice nastale zbog činjenja ili nečinjenja koje je proizašlo iz prijema informacija. Svi stavovi i viđenja koji se navode u elektronskim porukama i/ili elektronskoj komunikaciji su isključivo stavovi i viđenja autora i ne predstavljaju nužno stavove i viđenja organizacije.

LGBT Forum Progres ne odgovara za eventualne viruse koji se prenesu putem priloga i/ili samog sadržaja elektronskih poruka i/ili elektronske komunikacije, kao ni za eventualnu štetu nastalu djelovanjem istih. Iako organizacija preuzima razumne korake da se osigura od virusa, sve priloge i/ili linkove primaoci i treće strane otvaraju na svoju odgovornost.

 

Promjene uslova korišćenja

LGBT Forum Progres zadržava pravo promjene ovih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, te nije odgovoran za moguće posljedice koje nastaju iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objavljivanja na web sajtu.


Posljednja revizija: februar 2020.