Milica je aktivistkinja ljudskih prava žena i LGBTIQ osoba, porijeklom iz Kolašina. Diplomirala je na smjeru Socijalna politika i socijalni rad, na Fakultetu političkih nauka, dok je praksu obavljala u Centru za socijalni rad u Kolašinu.

Profesionalnu karijeru u civilnom sektoru započela je 2014. godine, baveći se pitanjima ljudskih prava LGBTIQ osoba, promocijom i zaštitom prava žena i feminizma, ekononomski ugroženih, starijih lica, vjerskih i etničkih manjina i drugih ranjivih kategorija društva. Prva radna iskustva i angažmane stekla je volonterskim angažmanom u različitim nevladinim organizacijama.

Pored obavljanja redovnih dužnosti na poziciji programske direktorice organizacije, Milica je i članica Upravnog odbora akcije „Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori“ Savjeta Evrope, kao i u članica Tima za praćene govora mržnje na društvenim medijima i internetu.

Od 2021. godine, članica je Savjeta Radio Televizije Crne Gore.

Govori engleski i ruski jezik.

Informacije

 Programska direktorica