Bojana je aktivistkinja za ljudska prava porijeklom iz Berana. U Baru je završila Fakultet za turizam Univerziteta Mediteran. Od kraja 2014. godine je aktivna u LGBT Forum Progresu, dok je prije toga učestvovala u više neformalnih akcija podrške različitim marginalizovanim zajednicama u Crnoj Gori.

U avgustu 2016. je izabrana za predsjednicu Upravnog odbora Progresa, nakon angažmana kao zamjenice izvršnog direktora i asistentkinje na programima.

Trenutno je članica Savjeta Radio Televizije Crne Gore, Nacionalnog tima za koordinaciju praćenja primjene LGBTI Strategije 2019-2023, Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba i Tima povjerenja između LGBT zajednice i Uprave policije.

Potpisuje autorstvo i koautorstvo na pet stručnih publikacija. Govori njemački i engleski jezik.

Informacije

 Predsjednica Upravnog odbora