Bojana Jokić je rođena u Beranama, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, univerzitet Mediteran. Tokom profesionalne karijere u NVO sektoru, koja je započela 2013. godine, bavila se pitanjima ljudskih prava LGBTI osoba, zaštitom prava nacionalnih, vjerskih i etničkih manjina i zajednica, promocijom i zaštitom prava žena i feminizma, kao i zaštitom prava djece i drugih ranjivih kategorija društva.

Od kraja 2014. godine je aktivna u LGBT Forum Progresu, dok je prije toga učestvovala u više neformalnih akcija podrške različitim marginalizovanim zajednicama u Crnoj Gori. U avgustu 2016. je izabrana za predsjednicu Upravnog odbora Progresa, nakon angažmana kao zamjenice izvršnog direktora i asistentkinje na programima.

Tokom profesionalne karijere  bila je članica Nacionalnog tima za koordinaciju praćenja primjene Strategije za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023, Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije, Komisije Ministarstva za ljudska i manjinska prava za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti „zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava LGBTI osoba“, Tima za praćenje govora mržnje na internetu. Takođe je bila članica Radne grupe za izradu nacrta Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i Radne grupe za izradu Strategije za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023. Od 2019 – 2021. bila je članica Savjeta RTCG-a koje je rukovodeće tijelo Javnog servisa zaduženo za monitoring rada i razvoja RTCG, stepena realizacije programsko-produkcionih i finansijskih planova, usvajanje novih strateških i finansijskih dokumenata RTCG, ocjenjivanje radnog učinka Izvršnog direktora RTCG kao i stepena realizacije zaključaka Savjeta.

U LGBT Forumu Progres obavlja funkciju predsjednice Upravnog odbora od avgusta 2016. godine. Prije toga je obavljala funkciju zamjenice izvršnog direktora i koordinatorke nekoliko programa iz oblasti unaprjeđenja ljudskih prava i položaja LGBTI zajednice u Crnoj Gori. Koordinatorka je sledećih programa;

  1. Program monitoringa interneta, elektronskih medija i društvenih mreža, kojim koordiniše od januara 2017. godine,
  2. Program izgradnje kapaciteta medija, u kojem učestvuje kao stručni edukator i trener od 2016. godine,
  3. Program zaštite LGBTI osoba žrtava nasilja kroz obezbjeđivanje LGBTI Skloništa, na kojima je angažovana od 2015. godine,
  4. Program javnog zastupanja i podizanja vidljivosti LGBTI zajednice, u kome aktivno učestvuje od 2016. godine.

Učesnica je i/ili organizatorka velikog broja ljudsko – pravaških skupova i protesta u Crnoj Gori. Uspješno je pohađala Školu političkih studija Savjeta Evrope i učestvovala na VI Svjetskom forumu za demokratiju Savjeta Evrope. Takođe je učestvovala u međunarodnom programu pod nazivom „Prevent and respond to Gender Based Violence – Strenghtening agents of change“ koji su organizovale Švedska policija, Kvinna till Kvinna fondacija i Sida.

Autorka i ko-autorka je nekoliko stručnih publikacija u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba: Kreiranje sigurnosnog okruženja za LGBT osobe – Uloga i odgovornost socijalnog rada, policije i civilnog društva (2015) , Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori: prepreke, izazovi i iskustva (2016), Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori – primjeri iz prakse (2017), Analiza potencijala za razvoj LGBTIQ turizma u Crnoj Gori: Mišljenja i preporuke (2019), Pravna zaštita LGBTIQ osoba u Crnoj Gori (2019).

Govori njemački i engleski jezik.

Informacije

 Predsjednica Upravnog odbora