Tokom vikenda 1. i 2. juna na Žabljaku  održan je drugi od ukupno tri planirana treninga namijenjen socijalnim radnicima i zaposlenima u centrima za socijalni rad iz sjeverne regije, u domenu rada sa osobama koje su iskusile porodično i rodno zasnovano nasilje. Samom treningu prisustvovale/i su radnice/i centara za socijalni rad iz Žabljaka, Berana, Bijelog Polja i Pljevalja.

Tokom prvog dana treninga predavanje je održala doc. dr Nikoleta Đukanović, koja je učesnicima/cama kroz dva modula govorila o evropskim standardima i politikama zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, kao i o mehanizmima zaštite, efikasnih politika i dobre prakse zaštite od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u članicama EU.

Drugi dan treninga obilježilo je predavanje o pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici u Crnoj Gori koje je održala je prof. dr Vesna Simović Zvicer, nakon čega je održana radionica na temu uloge centara za socijalni rad, čime je trening, kroz simulaciju slučaja dobio i praktičnu komponentu.

U domenu jačanja svijesti javnosti sjeverne regije o problematici kao i mehanizmima zaštite od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, postavljen je i drugi od tri info-pulta sa ciljem diseminacije informativnih sadržaja. Realizacijom ove aktivnosti podijeljeno je preko 60 lifleta zainteresovanim građanima/kama Žabljaka.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Jednako pravo na sigurnost – bez izgovora za nasilje“ koje partnerski realizuju LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.


Reagovanje Bojane Jokić: Neformalni centri moći obmanjuju crnogorsku javnost

Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara...

Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...