Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara moći i privatnih medija, u obavezi sam da se obratim javnosti kako bih odbranila svoj lični integritet i kolege koje su dale podršku inicijativi koju sam pokrenula.

Manipulacije i zloupotrebe od strane medija su nedopustive, pogotovo kada im je na uvid dat originalni nacrt teksta koji smo proslijedili Vladi Crne Gore i resornom ministarstvu. Ja razumijem da se neki privatni mediji bore za pozicije moći i uticaj, ali neću dozvoliti da to rade preko naših leđa, pogotovo ne sa pozicije moći velikog medijskog aparata iz kojeg djeluju. Stotinu puta izgovorena laž ne postaje istina, i ako se neki vode time.

Želim jasno da naglasim da se inicijativa koju smo uputili odnosi na uslove koji se tiču nevladinih organizacija i njihovih predstavnika koji mogu konkurisati za članstvo u savjetima, odnosno, predloženim amandmanima smo ukazali na to da se trenutnim nacrtom zakona zadržava pozicija moći višedecenijskih nevladinih organizacija koje su u velikoj mjeri monopolizovale procese odlučivanja i time ograničile mogućnost mladim organizacijama da ravnopravno učestvuju u radu upravljačkih tijela.

Mi i dalje insistiramo na komentarima koje smo poslali i želimo suprotstavljene interesne grupe da podsjetimo na to da je najveća socijalna distanca prema LGBT osobama, RE populaciji  i OSI i da se u podršci na kojoj insistiraju, a koja se zasniva samo na pečatima, organizacije koje se bave ljudskim pravima LGBT, OSI i RE populacije stavljaju u mnogo nepovoljniji položaj u odnosu na ostale. Omladinske organizacije su gotovo eliminisane iz učešća u ovim radnim tijelima budući da je starosna granica prema Zakonu o mladima 30 godina, te da mladi ne mogu ispuniti nacrtom tražene uslove. Nadalje, isključuje se akademska zajednica koja je davala nemjerljiv doprinos radnim tijelima isključenjem crnogorskih univerziteta iz savjeta, te da je kompletan nacrt zakona na kome insistira Ministarstvo kulture i medija baziran na uspostavljanju kontrole nad javnim emiterima, a ne na poboljšanju uslova i rada, te uključivanju šireg spektra građana.

Kako neformalni centri moći i privatni mediji zarad ličnog profita i interesa narušavaju naš integritet medijskim spinovima i neistinama neću dozvoliti manipulaciju i selektivno izvrtanje činjenica kojim se pokušava diskreditovati moj rad i rad kolega koje su nas podržale, putem plasiranja netačnih informacija.

U skladu sa navedenim, obavijestićemo međunarodne partnere Crne Gore o pokušajima diskreditacije kojima smo izloženi, kako bi zaštitili naš profesionalni ugled i ugled kolega, osigurali transparentnost i odgovornost u javnom diskursu. Mi ćemo nastaviti da radimo u najboljem interesu zajednice koju okupljamo i cjelokupne javnosti, zalažući se za istinu i odgovornost u svim aspektima našeg djelovanja.

Bojana Jokić
Predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progresa
Bivša članica Savjeta Radio-televizije Crne Gore