Volonterizam

Volunteer opportunities

Budi dio našeg volonterskog tima! 

Hvala na interesovanju za volontiranje u nevladinoj organizaciji LGBT Forum Progres, prvoj transparentnoj i vidljivoj LGBTIQ organizaciji u Crnoj Gori. Volonteri/ke su dobrodošli/e u svakom trenutku.

Trenutno, tražimo volontere/ke koji/e bi podržali/e pripremu i organizovanje svih naših aktivnosti koje planiramo u narednom periodu.

Za volontere/ke kojima se odobri aplikacija, a koji/e su van Podgorice ili Crne Gore, LGBT Forum Progres će se potruditi da obezbjedi smještaj, hranu and lokalni prevoz.

Kako ja zapravo mogu pomoći LGBT Forumu Progres?

Postoje mnogi programi volontiranja koji uključuju:

  • Rad sa osobljem LGBT Forum Progresa;
  • Logistička podrška istraživanjima, različitim programima, komunikacija sa ciljnim grupama, razvoj organizacije i zajednice;
  • Vođenje i učešće različitih diskusionih grupa;
  • Komunikacija sa LGBTIQ zajednicom;
  • Planiranje i organizovanje Parade i drugih socijalnih događaja tokom cijele godine.

Da bih postao/la volonter/ka potrebno je da:

  • Imaš energiju i entuzijazam;
  • Želju da pomogneš LGBTIQ osobama da poboljšaju svoj položaj, prava i život u Crnoj Gori;
  • Popuniš volontersku aplikaciju;
  • Imaš najmanje 18 godina, pri čemu nemamo gornjih granica po pitanju tvoje starosti‎;

Pored mladih, ohrabrujemo i prijavljivanje osoba iz starijih generacija jer je volonterski duh jedinstven!

U LGBT Forum Progresu nema različitog tretmana po osnovu pola, seksualne orjentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja, vjerskih i drugih opredjeljenja, invaliditeta, nacionalnosti ili starosne dobi.

Za više informacija slobodno kontaktirajte:

LGBT Forum Progres

Kontakt forma

info@lgbtprogres.me

Share

Comments are closed.