LGBT Shelter gives first transition help in coming out of LGBT persons in Montenegro, especialy withing their families. Sheler gains to bring victims from unsecurity and victim role to strong selfconfidence reducing violence.

LGBT Shelter is part of the project „LGBT Support Center“ that is supported by Kingdom of the Netherlands – Embassy in Belgrade.

How our Shelter looks like from inside:

[nggallery id=17]

Protokol o radu LGBT Sklonista (1) 

U Crnoj Gori i dalje se neravnopravno  prihvataju različiti seksualni i rodni identiteti. Višedecenijsko tretiranje homoseksulanosti kao bolesti i moralnog pitanja proizvelo je ozbiljne posljedice. Homo/bi/transfobija je svakodnevno izražena. Snažno prati život svake LGBT osobe. Većina u društvu odbija da prihvati postojanje ali i ravnopravnost LGBT osoba. To narušava njihovu bezbijednost, razvoj ličnosti, tok i kvalitet života. Većina LGBT osoba živi u strahu da najbliži, rodbina, okruženje ne saznaju za njihov istinski seksualni i rodni identitet. Mnoge LGBT osobe su prinuđene iz nametnutih moralnih i egzitencijalnih razloga,kao i navodnog porodičnog ugleda da trpe različite vrste ponižavanja i nasilja u porodici samo zbog činjenice što je saznata njihova istinska seksualna orijentacija. To su osjetljive, teške i dramatične  situacije. Osobe koje trpe nasilje suzdražavaju se da ga prijave plašeći se gorih posledica a prije svega činjenice da mogu postati beskućnici.

“LGBT Sklonište” je smješteno u moderno opremljenom prostoru, sa ukupno četiri ležaja, s funkcionalnom kuhinjom, bibliotekom, IT opremom i pristupom Internetu. U sklopu skloništa je  Psiho-socijalno savjetovalište i Volonterski centar. Sklonište je pokriveno  bezbjednosnim video nadzorom.

Uz osiguranje krova nad glavom, obezbjeđenu hranu i elementarnu zdrastvenu zaštitu, radi se na osnaživanju i psihološkom izgrađivanju LGBT osoba da prihvate svoj identitet, da se bolje nose s izazovima koji se s tim u vezi neminovno, u homofobnim društvima, javljaju.

Pruža se stručna pomoć pri kontaktiranju porodice a nekada i uz pomoć kvalifikovanih policijskih službenika/ca, a obavezno stručnjaka/inja psihološke struke, uspostavlja i razvija medijacija. Štićenici/ce, se  tokom učešća u programu  edukuju  o ljudskim pravima LGBT osoba, poštovanju internih pravila, uz razvijajanje osnovna znanja i vještina za obavljanje određenih kućnih poslova kao i aktivnosti koje su u vezi sa socijalnim programom.

U LGBT Skloništu su razvijeni osnovni prateći servisi. Servis osnaživanja i prihvatanja sopstvenog identiteta – radionice s ostalim članovima/icama LGBT zajednice o LGBT identitetu i njegovom prihvatanju, socijalizacija, jačanje znanja o LGBT ljudskim pravima, snaženje životne motivacije i koristan dobrovoljni rad za zajednicu. Stvaranje pozitivne atmosfere je od suštinske važnosti za korisnike/ce Skloništa. Tokom boravka štićenici/ce uče da bolje prihvate svoju različitost i da što prije izađu iz uloge i osjećaja žrtve.

Psihosocijalni servis pruža podršku kroz individualnu i grupnu terapiju i redovno praćenje mentalnog zdravlja s ciljem prevazilaženje teških i rizičnih situacija.

Povjerljiv kontakt sa policijom i pravna pomoć  takođe su dostupni.

Za LGBT zajednicu  u homofobnim društvima, poput crnogorskog,  LGBT Sklonište je ključni socijalni servis. Program pruža podršku i usluge LGBT osobama kojima je porodica uskratila podršku, i boravak u njoj, zbog njihove stvarne, ili percipirane, seksualne orjentacije ili rodnog identiteta. Sklonište je otvoreno za sve LGBT osobe, od 18 godine starosti, koje se suoče s odbacivanejm i nasiljem u porodici, kao i za one koje uputi  policije i socijalne ustanove.

Program pruža prvu tranzicionu podršku pri deklarisanju identiteta (autovanju) LGBT osoba, posebno pred porodicama, s ciljem da ih što prije izvede iz nesigurnosti i položaja žrtve ali i da doprinese jačanju samopouzdanja i smanjivanju nasilja. Program uključuje pravnu pomoć, kako bi se blagovremeno registrovali i procesuirali primjeri nasilja, prijetnji i mržnje, kao i Psiho-socijalno savjetovalište usmjereno na osnaživanje LGBT osoba  i njihovih porodica.

LGBT Sklonište trenutno funkcioniše uz podršku LGBT projekta Savjeta Evrope i uz razumijevanje same LGBT zajednice. Sklonište je svojevremeno otvoreno u sklopu projekta „LGBT centar podrške“ koji je realizovan pod podrškom Ambasade Kraljevine Holandije.

Ključno je da nijedna LGBT osoba, zahvaljući postojanju ovog programa, ne mora da trpi nasilje i poniženje u svojoj porodici i da pristaje na gubitak svog dostojanstva samo zato što je različite seksualne orjentacije ili rodnog identiteta.

KONTAKT:

Članovi/ce LGBT zajednice i njihove porodice, socijalni radnici/ce i policijski/e službenici/ce “LGBT Sklonište” mogu kontaktirati na  stalno dostupne linije

067 302 312, 067 916 44 25, 069 497 775

078 103 759 078 103 760

i putem e-maila [email protected]

Facebook stranica: LGBT Forum Progres – Montenegro

https://www.facebook.com/LGBTForumProgres?ref=ts&fref=ts