Diary of Zdravko Cimbaljević, Executive Director of LGBT Forum „Progres“ for Radio Free Europe you can read and hear on this  link

 Dnevnik Zdravka Cimbaljevića, izvršnog direktora LGBT Foruma „Progres“ za Radio Slobodna Evropa možete pročitati/poslušati na ovom linku


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...