Exhibition opening and art performance
as a social art event
dedicated to young Montenegrin people living with HIV

 

Otvaranje izložbe umetničkog performansa kao događaj (ivent) socialnje umetnosti posvećeno mladima u Crnoj Gori koji žive sa HIV-om


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...