LGBT Forum Progres pozdravio je institucionalno širenje podrške za borbu protiv diskriminacije manifestovano kroz osnivanje Savjeta Vlade Crne Gore za borbu protiv diskriminacije.LGBT Forum Progres pozdravio je institucionalno širenje podrške za borbu protiv diskriminacije manifestovano kroz osnivanje Savjeta Vlade Crne Gore za borbu protiv diskriminacije.

Vlada je, kroz predviđeno učešće u Savjetu nevladinih organizacija (NVO) koje se bore  protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije, konačno prepoznala širinu i posljedice diskriminacije i isključenosti LGBT osoba.

Naše eventualno učešće u radu Savjeta ne može biti izvan pravila i uslova. Posebno ne na štetu drugih marginalizovanih grupa koje su brojnije i značajno vidljivije nego što je to danas LGBT populacija.

Podržavajući NVO koje zastupaju i rade sa osobama sa invaliditetom (OSI) pozivamo Vladu da uvaži njihov zahtjev na način što će, kroz uspostavljeni dijalog sa njima, odustati od gašenja Savjeta za brigu o osobama sa invaliditetom ili povećati broj predstavnika iz organizacijaOSI u tek osnovanom Savjetu za borbu protiv diskriminacije.

Jedna jedina vidljiva LGBT grupa, i iz koje dolazi jedan jedini vidljivi LGBT aktivista, ne zaslužuje posebno kategorisanje u vladinom Savjetu.

Mržnja, nasilje i diskriminacija nad LGBT populacijom može se prema Savjetu procesuirati i preko svih ostalih kategorija NVO definisanih odlukom Vlade. Ne želimo da doprinosimo bilo kakvom širenju animoziteta prema LGBT populaciji i LGBT osobama kroz afirmisanje onih rješenja koja zapostavljaju ili su na štetu drugih grupa.

Vlada je, kroz predviđeno učešće u Savjetu nevladinih organizacija (NVO) koje se bore  protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije, konačno prepoznala širinu i posljedice diskriminacije i isključenosti LGBT osoba.

Naše eventualno učešće u radu Savjeta ne može biti izvan pravila i uslova. Posebno ne na štetu drugih marginalizovanih grupa koje su brojnije i značajno vidljivije nego što je to danas LGBT populacija.

Podržavajući NVO koje zastupaju i rade sa osobama sa invaliditetom (OSI) pozivamo Vladu da uvaži njihov zahtjev na način što će, kroz uspostavljeni dijalog sa njima, odustati od gašenja Savjeta za brigu o osobama sa invaliditetom ili povećati broj predstavnika iz organizacijaOSI u tek osnovanom Savjetu za borbu protiv diskriminacije.

Jedna jedina vidljiva LGBT grupa, i iz koje dolazi jedan jedini vidljivi LGBT aktivista, ne zaslužuje posebno kategorisanje u vladinom Savjetu.

Mržnja, nasilje i diskriminacija nad LGBT populacijom može se prema Savjetu procesuirati i preko svih ostalih kategorija NVO definisanih odlukom Vlade. Ne želimo da doprinosimo bilo kakvom širenju animoziteta prema LGBT populaciji i LGBT osobama kroz afirmisanje onih rješenja koja zapostavljaju ili su na štetu drugih grupa.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...