Centar za monitoring CEMI je podnio žalbu KOMISIJI ZA ŽALBE, Predsjedniku i članovima, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Branislavu Vujoviću, glavnom upravnom inspektoru kao i Ministarstvu rada i socijalnog staranja – Inspekcija radaCentar za monitoring CEMI je podnio žalbu KOMISIJI ZAŽALBE, Predsjedniku i članovima, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Branislavu Vujoviću, glavnom upravnom inspektoru kao i Ministarstvu rada i socijalnog staranja – Inspekcija rada

 

CEMI-ju je, kao nevladinoj organizaciji koja se bavi borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, ukazano da je došlo do nepoštovanja propisanih procedura za radno angažovanje Jovana Kojičića na poziciji savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za borbu protiv diskriminacije. S obzirom da smo nakon provjera, iznesenih navoda, mišljenja da je u konkretnom slučaju, radno angažovanje obavljeno mimo poštovanja zakonskih propisa. Centar za monitoring CEMI je podnio žalbu KOMISIJI ZA ŽALBE, Predsjedniku i članovima, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Branislavu Vujoviću, glavnom upravnom inspektoru kao i Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Inspekcija rada, i tražio da iniciraju odgovarajući inspekcijski nadzor i konsultovanje organa za upravljanje kadrovima u vezi navoda o nezakonitostima i nepravilnostima u konkretnom slučaju.

Savjetnika, na prijedlog premijera, imenuje Vlada Crne Gore. Savjetnik je državni službenik i treba da prođe kroz javni konkurs i postupak oglašavanja Uprave za kadrove. Shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima mora imati najmanje 7 godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Dodatno je zabrinjavajuće što se ovakav slučaj dešava u kabinetu premijera, mimo javne procedure i uz diskriminaciju zainteresovanih kandidata. Ukazujemo, da je u konkretnom slučaju, povrijeđeno i pravo jednake dostupnosti svim zainteresovanim kandidatima a zakonom je zabranjeno povlašćivanje bilo koga.

Upravi za kadrove nije data mogućnost da sprovede javni oglas koji je trebao biti objavljen, u skladu sa opštim propisima o radu, niti je sproveden postupak obavezne provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta.

Izvor: CEMI

 

CEMI-ju je, kao nevladinoj organizaciji koja se bavi borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, ukazano da je došlo do nepoštovanja propisanih procedura za radno angažovanje Jovana Kojičića na poziciji savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za borbu protiv diskriminacije. S obzirom da smo nakon provjera, iznesenih navoda, mišljenja da je u konkretnom slučaju, radno angažovanje obavljeno mimo poštovanja zakonskih propisa. Centar za monitoring CEMI je podnio žalbu KOMISIJI ZA ŽALBE, Predsjedniku i članovima, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Branislavu Vujoviću, glavnom upravnom inspektoru kao i Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Inspekcija rada, i tražio da iniciraju odgovarajući inspekcijski nadzor i konsultovanje organa za upravljanje kadrovima u vezi navoda o nezakonitostima i nepravilnostima u konkretnom slučaju.

Savjetnika, na prijedlog premijera, imenuje Vlada Crne Gore. Savjetnik je državni službenik i treba da prođe kroz javni konkurs i postupak oglašavanja Uprave za kadrove. Shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima mora imati najmanje 7 godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Dodatno je zabrinjavajuće što se ovakav slučaj dešava u kabinetu premijera, mimo javne procedure i uz diskriminaciju zainteresovanih kandidata. Ukazujemo, da je u konkretnom slučaju, povrijeđeno i pravo jednake dostupnosti svim zainteresovanim kandidatima a zakonom je zabranjeno povlašćivanje bilo koga.

Upravi za kadrove nije data mogućnost da sprovede javni oglas koji je trebao biti objavljen, u skladu sa opštim propisima o radu, niti je sproveden postupak obavezne provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta.

Izvor: CEMI


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...