Please watch speach of executive director of LGBT Forum Progres Mr Zdravko Cimbaljevic on todays conference „Together against discrimination“ on the panel „Building LGBT Community and Visibility in the Balkans“U nastavku se nalazi izlaganje izvršnog direktora LGBT Foruma Progres na
današnjoj konferenciji „Zajedno protiv diskriminacije“ na panelu „Formiranje i vidljivost LGBT zajednice na Balkanu“ – video u prilogu

Video of the speach you can wacth here

 

Vaše ekselencije, uvaženi predstavnici i predstavnice Vlada, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i civilnog društva,

Poštovane dame, poštovana gospodo,

zadovoljstvo mi je što imam priliku da Vam prenesem pozdrave crnogorske LGBT zajednice i da se obratim ispred jedine crnogorske autentične i vidljive LGBT organizacije – LGBT Foruma Progres.

Zahvalan sam crnogorskoj Vladi i premijeru lično što su se opredijelili za korektno i pošteno rešenje da se učesnicima današnje međunarodne LGBT konferencije (posvećene ispitivanju sadržaja preporuka Savjeta Evrope i njihovoj implementaciji, kako trenutnoj tako i onoj koja se tek planira) obrate i prisustvuju istinski predstavnici civilnog društva.

Ovo naglašavam, zbog Vašeg objektivnog informisanja, iz razloga što je neke slične konferencije, u nedavnoj prošlosti, naša Vlada organizovala uz podršku nevladinih organizacija koje su osnovali upravo ljudi koji rade za crnogorskog premijera a u jasnoj namjeri da se fingira i lažno predstavi postojanje saradnje sa civilnim društvom, iz procesa dijaloga isključe domaći prepoznati stručnjaci a proces oslobodi svake objektivne informacije i konstruktivne kritike.

Sa tim u vezi su i koruptivne radnje koje su pred domaćom LGBT zajednicom, ali i širom domaćom i međunarodnom javnošću na žalost degradirale, kompromitovale pa i ograničile određene veoma plemenite napore mladog crnogorskog premijera  i njegove Vlade.

Srećom to stanje je iza nas ali još uvijek čekamo da se realizuje obećanje samog vrha crnogorske Vlade da će nevladina organizacija iza koje stoji ovdje prisutni premijerov savjetnik, koja je osnovana i koja trenutno funkcioniše mimo crnogorskih propisa i koja je preko noći postala ključni vladin partner, i korisnik novca direktno iz budžeta, napokon prestati sa radom i biti, kako je više puta obećano, izbrisana iz javnog registra.

Čekamo potvrdu tog obećanog postupka. Tokom današnje konferencije sam informisan da je to završena stvar pa koristim priliku da pozovem da se učesnicima konferencije podijeli kopija rešenja o prestanku rada i brisanju ove fantomske nevladine organizacije.

Crnogorska LGBT zajednica postala je vidljiva od februara 2011. godine upravo od trenutka kada sam se javno deklarisao kao gej i kazao da ću od tog trenutka, shodno dobijenom legitimitetu, javno zastupati interese naše LGBT zajednice.

I prije tog čina a, u posljednje dvije godine posebno, LGBT prava dominiraju na crnogorskoj društvenoj, političkoj pa i kulturnoj agendi.

Zahvaljujući prije svega naporima nevladinih organizacija kao što su Juventas, Centar za građansko obrazovanje, Akcija za ljudska prava, Centar za antidiskrimanciju Ekvista, LGBT Forum Progres, kao i brojnih eksperata poput Aleksandra Saše Zekovića, Marijane Laković, Daliborke Uljarević, Ivane Vojvodić Vujović i Tea Gorjanc Prelević kao i nezavisnih novinarki Tine Radulović, iz dnevnika „Dan”, Marije Ivanović, iz nacionalnog radio servisa RTCG ili Tanje Pavićević, iz dnevnika „Vijesti”, unaprijeđeno je razumijevanje i javno zastupanje ljudskih prava i interesa LGBT osoba u Crnoj Gori.

Ipak pokretanje rada prve LGBT organizacije i javno deklarisanje pripadnika LGBT zajednice pokazali su se istorijskim i programskim važnim za uspješno zastupanje prava i interesa LGBT osoba.

Želim da istaknem i pohvalim raniju podršku ovdje prisutnog premijerovog savjetnika dr Jovana Kojičića koji je imao važnu ulogu u uspostavljanju prve LGBT organizacije u Crnoj Gori i pomogao mi, uz ostale kolege, da preživim i preguram izuzetno težak tranzicioni nakon mog autovanja.

LGBT pokret u Crnoj Gori je pokazao da je iznad pojedinačnih interesa i da ne smije biti zloupotrebljavan posebno, iz ličnih, karijerističkih i političkih razloga bilo kog pojednica bez obzira da li je on čobanin iz nekog sela, radnik ili student, ili je naučni radnik, post doktor svjetskog glasa i renomea.

Zato s punom odgovornošću i zahvaljujući bogatom iskustvu mogu reći da unaprijeđena vidljivost LGBT zajednice i njena organizovanost u transparentnu i autentičnu grupu, LGBT Forum Progres, pokazuju se ključnim faktorom u uspješnom zastupanju javnih politika i poboljšanju prava i položaja LGBT osoba u Crnoj Gori.

To je naša preporuka zemljama u regionu koje još uvijek nemaju dovoljno vidljivu LGBT zajednicu i LGBT pokret.

Odlična je prilika da pozovem predstavnike Vlada iz regiona, posebno Vlade prijateljskih zemalja poput Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, da preduzmu djelotvornije napore kako bi se stvorili bezbjednosni i programski uslovi, koji podrazumijevaju adekvatnu zaštitu i podršku za rad, za transpareno a ne prikriveno postojanje LGBT organizacija.

Izražavamo spremnost da kroz transfer našeg političkog, eksperstkog i aktivističkog iskustva pomognemo izradnju međusobnog povjerenja između vladinih i nevladinih organizacija u ovim zemljama kao i izgradnju kapaciteta LGBT inicijativa u njima.

Vildjivost je ključna stvar i sve što smo u Crnoj Gori postigli za relativno kratko vrijeme postignuto je prije svega zahvaljujući tome što je LGBT zajednica postala vidljiva i što su donosioci odluka, na svim nivoima, imali priliku da razgovoraju i dogovaraju napredak u poštovanju ljudskih prava LGBT osoba sa autentičnim pripadnicima LGBT zajednice. Princip manjinske participacije i konsultovanja manjinskih zajednica o svim odlukama je evropski princip i vrijednost koja mora biti afirmisana i poštovana u Crnoj Gori i svim zemljama regiona i onda kada je riječ o seksulanim manjinama

Dozvolite mi da ukažem na određene činjenice koji su postignute, upravo zahvaljujući, unaprijeđenoj vidljivosti i organizovanosti LGBT populacije.

  1. Aktuelna crnogorska Vlada, kojoj je premijer dr Igor Lukšić a potpredsjednik Vlade i ujedno ministar za ljudska prava Duško Marković uživa naše puno povjerenje i podršku. To je, sa aspekta poštovanja LGBT prava, Vlada diskontinuiteta. Sve ranije crnogorske Vlade sprovodile su brutalnu politiku, javnu i tajnu, prema LGBT osobama. Zahvaljujući uspostavljanju i transparentnom radu LGBT pokreta danas je sužen prostor za javna i druga diskreditovanja LGBT osoba i za pritisak prema njima posebno onda kada sprovode aktivnosti koje nisu od interesa za političku elitu.
  2. Zahvaljujući uspješnoj kampanji javnog zastupanja prava i interesa transrodnih osoba, koju je LGBT Forum Progres vodio od marta prošle godine, u prilici smo pred Vama svima svečano izjaviti da je u Crnoj Gori, kada je riječ o medicinskom tretmanu, prestala diskriminacija transrodnih osoba. To je zajednički uspjeh crnogorskog Parlamenta, Vlade i civilnog društva. Stupile su na snagu, prošle sedmice, izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se, između ostalog, omogućava trijadni proces rodne konfirmacije transrodnih osoba.Ta činjenica predstavlja izuzetno važan događaj kojim je Crna Gora, i na ovaj način, potvrdila svoju privrženost ljudskim pravima i politici ravnopravnosti. Za relativno kratko vrijeme Crna Gora, kada je riječ o transrodnim osobama, postigla je izuzetan napredak i poboljšanje na kojem mogu pozavidjeti i države sa znatno dužom demokratskom tradicijom što govori o ozbiljnosti ljudskopravaškog pokreta i odgovornosti i senzibilitetu aktuelnih donosilaca odluka.
  3. Zahvaljujući podršci Vlade Kraljevine Holandije, preko ambasade Kraljevine Holandije, više nijedna osoba u Crnoj Gori ne mora trpjeti diskriminaciju i nasilje u sopstvenom okruženju, prije svega u porodici . LGBT Forum Progres, uz navedenu podršku, otvorio je prvo, veoma funkcionalno, LGBT sklonište. To je sigurno mjesto za sve one kojima porodica uskratila podršku i krov nad glavom zbog njihove seksualne orjentacije ili rodnog identiteta. Za 4 mjeseca rada kroz skolnište je prošlo ukupno četiri štićenika, u dva slučaja smo imali veoma upsješnu saradnju sa crnogorskom policijom a usloge savjetovališta koristi desetak osoba među kojima i jedan roditelj LGBT osobe. Mi i dalje očekujemo da Vlada Crne Gore pruži najavljenu i obećanu podršku radu skloništa ali podršku koja podrazumijeva njegov održiv i kontinuiran rad.
  4. Vlada Crne Gore, nakon pregovora sa organizacijama civilnog društva, koji su uslijedili nakon opravdanog bojkota vladine LGBT konferencije u Danilovgradu prošle jeseni, formirala je nekoliko stručnih grupa koje se direktno bave primjenom preporuka Savjeta Evrope u vezi sa pravima LGBT osoba. Jedna od njih, Stručna grupa za analizu pravnih propisa je završila svoj rad i Vladi dostavila, na dalji postupak, svoje zaključke i preporuke. LGBT Forum Progres nedavno je podnio inicijativu crnogorskom Ombudsmanu da Parlamentu uputi inicijativu za usvajanje Zakona o istopolnim partnetrstvima i vjerujemo da će ovih dana Ombudsman to i realizovati. Druga vladina ekspertska grupa ima zadatak da izradi analizu svih školskih udžbenika pruži i odgovarajuće preporuke. Realno je očekivati da se za oko dvije godine počne sa objektivnim i afirmativnim predstavljanjem LGBT osoba u školskim programima i udžbenicima. Treća, ključna, grupa piše Nacionalni plan borbe protiv homofobije i vjerujemo da će njime biti kompletirana nacionalna anti-diskriminatorna politika.
  5. Nedavno je konstituisan Savjet Vlade Crne Gore za zaštitu od diskriminacije koji je na predlog članova iz organizacija civilnog društva usvojio i uputio izvinjenje svim građankama i građanima Crne Gore zbog nečinjenja države prilikom njihove diskriminacije i kršenja ljudskih prava u nedavnoj i daljoj prošlosti. Takav korak predstavlja istorijski važan doprinos ukupnom procesu tranzicione pravde i potvrđuje evropski identitet premijera Lukšića i njegove Vlade.

Na žalost moram da istaknem i činjenice na koje još uvijek nemamo bilo kakav uticaja.

  1. Zakon o zabrani diskriminacije u praksi nije djelotvoran. Postupci se ne tretiraju hitnim kako nalaže zakon. Zabrinjavajuće što sudije ne uvažavaju zahtjeve za bar djelimično isključenje javnosti nego direktno učestvuju u povredi prava na privatnost pa i javnom linču LGBT osoba. Ovakva situacija ukoliko se brzo ne promijeni učiniće da se LGBT osobe potpuno obeshrabre da prijavljuju nasilje i diskriminaciju ili da se pojavljuju u svojstvu svjedoka nasilja ili diskrimijacije. Neophono je spriječiti homofobnu praksu, prisutnu kod pojedinih sudija, sekundarnu viktimizaciju i diskreditaciju i deklarisanje svoje seksulanosti pred sudom žrtava i svjedoka nasilja nad LGBT osobama.
  2. Konsultovanje organizacija civilnog društva pri organizovanju događaja poput ovog još uvijek nije na odgovarajućem nivou. U trenucima krize i otklanjanja nedavnih elementarnih nepogoda veliki novac se trosi za ovakve konferencije koje su jako skupe a njihova organizacija jako zahtjevna, pri čemu se njihov sadržaj, uz svo uvažavanjes vih nas, svodi na jako zvučne i afirmativne politickje deklaracije i izjave  koji često i nemaju puno veze sa realnošću i istinom a sa druge strane LGBT pokret se lišava elementarne podrške za svoj rad i uspješno funkcionisanje.

 

Zdravko Cimbaljević,

LGBT Forum Progres, izvršni direktor,

Video govora mozete odgledati ovdje


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...