Na poziv direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) predstavnik LGBT foruma Progres, u sastavu delegacije predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), posjetio je dana 25. marta 2011. ovu instituciju i upoznao se sa njenim radom, izazovima i tretmanom ljudskih prava u njoj.Na poziv direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) predstavnik LGBT foruma Progres, u sastavu delegacije predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), posjetio je dana 25. marta 2011. ovu instituciju i upoznao se sa njenim radom, izazovima i tretmanom ljudskih prava u njoj.

Delegaciju OCD, između ostalih, činili su predstavnici/ce sljedećih nevladinih organizacija:

Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Juventas, Fondacija za stipendiranje Roma, 4Life, CRNVO, AD Centar Ekvista, CEMI.

Predstavnik LGBT Foruma Progres interesovao se za položaj LGBT osoba u zatvorskom sistemu, za kapacitete zatvorskih policajaca i osoblja za rad sa LGBT populacijom, kao i za tretman tih osoba od strane ostalih zatvorenika.

Prihvaćena je njegova inicijativa da se pristupi različitim istraživanjima koji bi mogli da pokažu pravi odnos pritvorenih i osuđenih lica, sa jedne, i zatvorskog osoblja, sa druge strane, prema LGBT osobama.

Nakon tročasovnog razgovora Uprave ZIKSa i OCD prisutni su odgovarali na pitanja novinara a onda zajedno ručali sa osuđenim licima u zatvorskom restoranu.

Prilog sa televizije „Atlas“, Forum 60, možete pročitati na našoj Press clipping stranici.

Delegaciju OCD, između ostalih, činili su predstavnici/ce sljedećih nevladinih organizacija:

Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Juventas, Fondacija za stipendiranje Roma, 4Life, CRNVO, AD Centar Ekvista, CEMI.

Predstavnik LGBT Foruma Progres interesovao se za položaj LGBT osoba u zatvorskom sistemu, za kapacitete zatvorskih policajaca i osoblja za rad sa LGBT populacijom, kao i za tretman tih osoba od strane ostalih zatvorenika.

Prihvaćena je njegova inicijativa da se pristupi različitim istraživanjima koji bi mogli da pokažu pravi odnos pritvorenih i osuđenih lica, sa jedne, i zatvorskog osoblja, sa druge strane, prema LGBT osobama.

Nakon tročasovnog razgovora Uprave ZIKSa i OCD prisutni su odgovarali na pitanja novinara a onda zajedno ručali sa osuđenim licima u zatvorskom restoranu.

Prilog sa televizije „Atlas“, Forum 60, možete pročitati na našoj Press clipping stranici.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...