LGBT Forum Progres is becoming much more richer out of its borders by becoming full member of IGLYOLGBT Forum Progres postaje još bogatiji na međunarodnom planu postajući punopravni član međunarodne omladinske i studentske organizacije za prava lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih, i queer osoba (IGLYO)

IGLYO is the International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organization. It was created in 1984 as a reaction to the need for better co-operation among local, regional and national LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender and queer) youth and student organizations.

Today the IGLYO network is an important meeting point for LGBTQ youth in the European region, having member organizations in almost every European country and beyond.

We are happy to be part of a team!

IGLYO je međunarodna LGBTIQ organizacija osnovana 1984. godine kao reakcija prema boljoj saradnji između lokalnih, regionalnih i nacionalnih LGBTIQ (lebejke, gej, biseksualci, transrodni i queer) omladinskih i studentskih organizacija.

Danas IGLYO grupa je veoma važna tačka ujedinjavanja mladih iz LGBIQ zajednice u Evropi, koji ima članove u skoro svakoj evropskoj zemlji a i šire.

 


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...