Zajednička delegacija Uprave policijeSavjeta za građansku kontrolu rada policijeLGBT Foruma Progres učestvovala je konferenciji Udruživanje napora u spriječavanju homofobnog i transfobnog nasilja u Evropi – saradnja pravosudnih organa i civilnog društvakoju je u Hagu organizovala Vlada Kraljevine Holandije,Holandska policijska akademija i ILGA Europe, krovna evropska asocijacija LGBT grupa.

Zajednička delegacija Uprave policijeSavjeta za građansku kontrolu rada policijeLGBT Foruma Progres učestvovala je konferenciji Udruživanje napora u spriječavanju homofobnog i transfobnog nasilja u Evropi – saradnja pravosudnih organa i civilnog društvakoju je u Hagu organizovala Vlada Kraljevine Holandije, Holandska policijska akademija i ILGA Europe, krovna evropska asocijacija LGBT grupa.

Tokom trodnevnog skupa predstavljeni su izazovi sa kojima se i dalje susrijeću LGBT zajednice širom Evrope uz promovisanje, što je i bio fokus konferencije, brojnih primjera dobre prakse koji pokazuju da je između policijskog servisa, LGBT zajednice i organizacija civilnog društva moguće uspostaviti snažno povjerenje i obezbijediti maksimalnu zaštitu LGBT osoba od govora mržnje i homofobnog nasilja.

Pozitivno je prepoznat pristup crnogorskog Savjeta za građansku kontrolu rada policije kao kolektivnog nezavisnog ombudsman tijela specijalizovanog za pitanja policije i pohvaljen njegov doprinos boljoj saradnji policije sa LGBT zajednicom i brzom rešavanju problema na terenu.

Potpisani sporazum o saradnji između Uprave policije i LGBT Foruma Progres u zaključcima i preporukama konferencije je prepoznat kao primjer dobre prakse koji pažljivo treba razvijati i jačati međusobne kapacitete kako bi se sačuvao konstruktivni dijalog i izgradilo povjerenje LGBT zajednice prema policiji, njegovala postojeća politička volja i povećali efikasni kontakti u rješavanju individulanih slučajeva i pružanja potrebne pomoći policiji u prikupljanju dokaznog materijala i zaokruživanju slučajeva prema pravosuđu.

LGBT Forum Progres je uvjeren da će se uz zajedničke napore u narednim godinama povećati broj policijskih službenika koji će se slobodno i bez posljedica, poput drugih evropskih zemalja pa i primjera iz regiona, samodeklarisati unutar crnogorske policije po osnovu svoje seksualne orjentacije i rodnog identiteta i na taj način poboljšati sopstevni položaj i zaštitu prava ali i unaprijediti odnose između policijskog servisa i LGBT zajednice.

Photo album from Study visit

[nggallery id=14]

 

Tokom trodnevnog skupa predstavljeni su izazovi sa kojima se i dalje susrijeću LGBT zajednice širom Evrope uz promovisanje, što je i bio fokus konferencije, brojnih primjera dobre prakse koji pokazuju da je između policijskog servisa, LGBT zajednice i organizacija civilnog društva moguće uspostaviti snažno povjerenje i obezbijediti maksimalnu zaštitu LGBT osoba od govora mržnje i homofobnog nasilja.

 

Pozitivno je prepoznat pristup crnogorskog Savjeta za građansku kontrolu rada policije kao kolektivnog nezavisnog ombudsman tijela specijalizovanog za pitanja policije i pohvaljen njegov doprinos boljoj saradnji policije sa LGBT zajednicom i brzom rešavanju problema na terenu.

 

Potpisani sporazum o saradnji između Uprave policije i LGBT Foruma Progres u zaključcima i preporukama konferencije je prepoznat kao primjer dobre prakse koji pažljivo treba razvijati i jačati međusobne kapacitete kako bi se sačuvao konstruktivni dijalog i izgradilo povjerenje LGBT zajednice prema policiji, njegovala postojeća politička volja i povećali efikasni kontakti u rješavanju individulanih slučajeva i pružanja potrebne pomoći policiji u prikupljanju dokaznog materijala i zaokruživanju slučajeva prema pravosuđu.

LGBT Forum Progres je uvjeren da će se uz zajedničke napore u narednim godinama povećati broj policijskih službenika koji će se slobodno i bez posljedica, poput drugih evropskih zemalja pa i primjera iz regiona, samodeklarisati unutar crnogorske policije po osnovu svoje seksualne orjentacije i rodnog identiteta i na taj način poboljšati sopstevni položaj i zaštitu prava ali i unaprijediti odnose između policijskog servisa i LGBT zajednice.

Foto album sa studijske posjete

[nggallery id=14]


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...