Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar održale su danas, 14.11.2018., konsultativni sastanak sa predstavnicima/ama Osnovnih državnih tužilaštava iz Podgorice, Nikšića i Cetinja. Sastanku je prisustvovalo pet predstavnika/ca iz ODT Podgorica i po jedan predstavnik/ca iz ODT Nikšić i Cetinje.

Tokom konsultativnog sastanka bilo je govora o trenutnom stanju u oblasti krivično-pravne zaštite LGBTIQ osoba, zatim iskustvima i praksama prisutnih tužilaca/tužiteljki, kao i aktivnostima koje će biti realizovane u budućnosti. Jedna od najvažnijih tema o kojoj je bilo govora jeste nastavak rada LGBT tužilačke mreže, koja je formirana 2015. godine uz podršku LGBT Forum Progresa, te podizanju ovog tijela na produktivniji i efikasniji nivo.

Ova aktivnost je samo jedna u nizu koje se organizuju u susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT 2018), a koje se realizuju u saradnji sa nevladinom organizacijom LGBTIQ Socijalni Centar. Ovaj sastanak ujedno predstavlja i osnov za izradu strateških planova za period 2019-2023, čiji će fokus biti na saradnji sa institucijama policije, tužilaštva i sudstva.

„Želimo da se zahvalimo svim prisutnim tužiocima i tužiteljkama koji su izdvojili vrijeme i uzeli učešće na ovom veoma važnom sastanku, te da posebno istaknemo značaj njihovih komentara i sugestija za proces budućeg planiranja saradnje između LGBTIQ organizacija i institucije tužilaštva. Takođe, njihovi inputi su od velikog značaja za unaprjeđenje same krivično-pravne zaštite LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.“John M. Barac, izvršni direktor, LGBT Forum Progres.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...