Letter to Deputy Prime minister Mr. Duško Marković regarding unequal treatment.Pismo potpredsjeniku Vlade Crne Gore gospodinu Dušku Markoviću povodom različitog tretmana.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade,

na zajedničkom sastanku od 13. aprila 2011. godine jedan od zaključaka bio je da se intenzivira saradnja LGBT Foruma Progres i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i na polju obrazovnih aktivnosti koje sprovodi ovo Ministarstvo.

Vi ste insistirali da naša organizacija bude prepoznata i kao suorganizator obrazovnih sadražaja Vlade Crne Gore na kojima se tretira položaj i prava LGBT populacije.

U tom kontekstu pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava me je kontaktirala da naša organizacija odredi jednog predavača na radionici koja će biti u cjelosti posvećena LGBT tematici. Nijesmo insistirali na suorganizaciji iako je to bio zaključak sastanka kojem su pored Vas i mene prisustvovali direktor policije i gospođa Radošević Marović. Prihvatili smo poziv i potvrdili predavača iz LGBT Forum Progres. Prilikom međusobne komunikacije predstavili smo koncept predavanja i usaglasili konkretne sadržaje sa ostalim temama. Takođe međusobno smo usaglasili agendu i podijelili obaveze između svih predavača. Napominjem da su dva predavača angažovana iz inostranstva a da je predavač iz LGBT Foruma Progres bio jedina domaća angažovana osoba.

Danas sam obaviješten da za mene kao predavača ne može biti isplaćen honorar. Da se odmah i potpuno razumijemo. Našoj organizaciji niti meni nije uopšte važan honorar od stotinjak eura. Radi se o neprofesionalnom pristupu i tolerisanju mog različitog tretmana u odnosu na ostale. Ovo je samo još jedna potvrda kako Ministarstvo za ljudska i manjinska prava tretira domaće LGBT osobe i jedinu crnogorsku vidljivu LGBT grupu. Ovo ukazuje koliko se ozbiljno i odgovorno odnosi prema Vašim preporukama i zaključcima sa sastanka koji se javno predstavlja kao potvrda političke i institucionalne podrške LGB pravima u Crnoj Gori.

Konretan incident potvrđuje potpuno odsustvo volje i posebno senzibiliteta da se ovakve stvari prosto ne dešavaju. Ministar sa afirmativnom stavom i senzibilitetom čuva pripadnike manjina od ovakvih situacija, rješava i spriječava ih pa čak i pod uslovom da iz svog džepa, ako već „ne može“ iz budžeta Ministarstva, izdvoji tih nesretnih stotinu eura.

Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor

 

Poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade,

na zajedničkom sastanku od 13. aprila 2011. godine jedan od zaključaka bio je da se intenzivira saradnja LGBT Foruma Progres i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i na polju obrazovnih aktivnosti koje sprovodi ovo Ministarstvo.

Vi ste insistirali da naša organizacija bude prepoznata i kao suorganizator obrazovnih sadražaja Vlade Crne Gore na kojima se tretira položaj i prava LGBT populacije.

U tom kontekstu pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava me je kontaktirala da naša organizacija odredi jednog predavača na radionici koja će biti u cjelosti posvećena LGBT tematici. Nijesmo insistirali na suorganizaciji iako je to bio zaključak sastanka kojem su pored Vas i mene prisustvovali direktor policije i gospođa Radošević Marović. Prihvatili smo poziv i potvrdili predavača iz LGBT Forum Progres. Prilikom međusobne komunikacije predstavili smo koncept predavanja i usaglasili konkretne sadržaje sa ostalim temama. Takođe međusobno smo usaglasili agendu i podijelili obaveze između svih predavača. Napominjem da su dva predavača angažovana iz inostranstva a da je predavač iz LGBT Foruma Progres bio jedina domaća angažovana osoba.

Danas sam obaviješten da za mene kao predavača ne može biti isplaćen honorar. Da se odmah i potpuno razumijemo. Našoj organizaciji niti meni nije uopšte važan honorar od stotinjak eura. Radi se o neprofesionalnom pristupu i tolerisanju mog različitog tretmana u odnosu na ostale. Ovo je samo još jedna potvrda kako Ministarstvo za ljudska i manjinska prava tretira domaće LGBT osobe i jedinu crnogorsku vidljivu LGBT grupu. Ovo ukazuje koliko se ozbiljno i odgovorno odnosi prema Vašim preporukama i zaključcima sa sastanka koji se javno predstavlja kao potvrda političke i institucionalne podrške LGB pravima u Crnoj Gori.

Konretan incident potvrđuje potpuno odsustvo volje i posebno senzibiliteta da se ovakve stvari prosto ne dešavaju. Ministar sa afirmativnom stavom i senzibilitetom čuva pripadnike manjina od ovakvih situacija, rješava i spriječava ih pa čak i pod uslovom da iz svog džepa, ako već „ne može“ iz budžeta Ministarstva, izdvoji tih nesretnih stotinu eura.

Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...