Konkurs za najbolji video rad, likovni rad i fotografiju, na temu „Ja vidim različite“ otvoren je 18. jula i trajaće do 1. avgusta 2012.

Radovi treba da odgovore na zadatu temu u kontekstu borbe za prava seksualnih manjina, tj. da se odnose na stepen socijalne tolerancije prema LGBTIQ osobama.

Radovi koji prođu selekciju biće predstavljeni na zajedničkoj izložbi – o kojoj će više detalja biti saopšteno nakon završetka konkursa, a po jedan najbolji iz svake kategorije biće nagrađen novčano u iznosu od 500€.

Konkurs su raspisale organizacije LGBT Forum „Progres“ i Crnogorska alternativna kultura koje ovakvim vidom umjetničke angažovanosti žele da utiču na problem netolerancije prema LGBTIQ populaciji, s obzirom na osjetljivost teme u dominantnom kulturnom obrascu u Crnoj Gori.

Autori svoje radove mogu slati na adresu: [email protected].

Propozicije:

–          Konkurs je otvoren za sve građane i građanke Crne Gore.

–          Jedan autor ima pravo da konkuriše sa najviše 2 rada.

–          Autor šalje svoj rad uz navedeno ime, pezime, datum rođenja i broj telefona na adresu: [email protected].

–          Autor ima pravo na neobjavljivanje ličnih podataka.

–          Autori su saglasni da organizatori imaju pravo korišćenja nagrađenih radova.

–          Organizatori imaju obavezu da po završetku konkursa blagovremeno obavijeste autore o datumu izložbe odabranih radova i preuzimanja nagrada.

–          Organizatori imaju pravo da diskvalifikuju svaki rad koji promoviše vjersku, nacionalnu, rasnu i seksualnu mržnju.

–          Likovni radovi se šalju isključivo skenirani.

–          Video radovi ne treba da prelaze 4min i šalju se u .avi formatu.

–          Fotografije ne treba da budu veličine manje od 500 KB.

–          Za sva eventualna pitanja i nedoumice autori mogu kontaktirati organizatore putem [email protected].

Projekat se realizuje kroz finansijsku podršku Komisije za raspodijelu dijela sredstava od igara na sreću kroz program Kultura i tehnička kultura.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...