Deputy minister for Human and Minority Rights Ms Blanka Radosevic Marovic visited first LGBT Shelter in Montenegro oppened for people who are in conflict with their families because of their sexual orientation and gender identity.

Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević Marović posjetila je prvo crnogorsko sklonište za osobe koje su u konfliktu sa svojom porodicom zbog svoje seksualne orjentacije i rodnog identiteta.

Predstavnici LGBT Foruma Progres upoznali su gospođu Radošević Marović sa dosadašnjim iskustvima u radu privremenog skloništa koje je u funkciji pružanja prve neophodne tranzicione podrške pri deklarisanju LGBT osoba u Crnoj Gori, posebno pred njihovim porodicama.

Sklonište, otvoreno u sklopu projekta „LGBT centar podrške“ koji se realizuje pod podrškom Ambasade Kraljevine Holandije, podrazumijeva, uz dnevni boravak žrtava, rad savjetovališta i pružanje psihosocijalne podrške pripadnicima i pripadnicama LGBT zajednice.

Postojanje skloništa, i rad psiho-socijalnog savjetovališta u njemu, doprinosi jačanju samopouzdanja kod LGBT osoba, prevenciji i smanjivanju nasilja i prihvatanju njihove seksualne orjentacije i rodnog identiteta od strane njihovih porodica.

Gospođa Marović predstavila je planove Ministarstva za ljudska i manjinska prava u ovoj godini na polju promovisanja i zaštite svih ljudskih prava i primjeni međunarodne prakse. Ona se u kraćem razgovoru zadržala i sa transrodnom osobom koja trenutno boravi u skloništu. U proteklih dva mjeseca kroz sklonište su prošle ukupno četiri osobe. Dva slučaja, u koja je bila uključena i policija, završeni su pozitivno po štićenike skloništa jer su se nakon boravka u njemu vratili u svoje porodice koje više ne pružaju otpor njihovoj seksualnoj orjentaciji.

Razgovarano je i o konačnoj operacionalizaciji dogovora, iz aprila prošle godine, kada je najavljena i obećana podrška Vlade radu skloništa i postignut dogovor o podršci Ministarstva za ljudska i manjinska prava u ovoj godini.

Rad LGBT skloništa nedavno je, donacijom u hrani i odjeći, pomogao i Crveni krst Crne Gore.

Predstavnici LGBT Foruma Progres upoznali su gospođu Radošević Marović sa dosadašnjim iskustvima u radu privremenog skloništa koje je u funkciji pružanja prve neophodne tranzicione podrške pri deklarisanju LGBT osoba u Crnoj Gori, posebno pred njihovim porodicama.

Sklonište, otvoreno u sklopu projekta „LGBT centar podrške“ koji se realizuje pod podrškom Ambasade Kraljevine Holandije, podrazumijeva, uz dnevni boravak žrtava, rad savjetovališta i pružanje psihosocijalne podrške pripadnicima i pripadnicama LGBT zajednice.

Postojanje skloništa, i rad psiho-socijalnog savjetovališta u njemu, doprinosi jačanju samopouzdanja kod LGBT osoba, prevenciji i smanjivanju nasilja i prihvatanju njihove seksualne orjentacije i rodnog identiteta od strane njihovih porodica.

Gospođa Marović predstavila je planove Ministarstva za ljudska i manjinska prava u ovoj godini na polju promovisanja i zaštite svih ljudskih prava i primjeni međunarodne prakse. Ona se u kraćem razgovoru zadržala i sa transrodnom osobom koja trenutno boravi u skloništu. U proteklih dva mjeseca kroz sklonište su prošle ukupno četiri osobe. Dva slučaja, u koja je bila uključena i policija, završeni su pozitivno po štićenike skloništa jer su se nakon boravka u njemu vratili u svoje porodice koje više ne pružaju otpor njihovoj seksualnoj orjentaciji.

Razgovarano je i o konačnoj operacionalizaciji dogovora, iz aprila prošle godine, kada je najavljena i obećana podrška Vlade radu skloništa i postignut dogovor o podršci Ministarstva za ljudska i manjinska prava u ovoj godini.

Rad LGBT skloništa nedavno je, donacijom u hrani i odjeći, pomogao i Crveni krst Crne Gore.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...