Predsjednica LGBT Forum Progresa Bojana Jokić uzela je juče učešće u panel diskusiji između predstavnika civilnog sektora u Crnoj Gori i Radne grupe Evropskog savjeta o proširenju (COELA komitet), koji borave u višednevnoj monitoring posjeti našoj zemlji. Na diskusiji, koja je održana u EU Info Centru, pored gđe Jokić prisustvovalo je još 7 predstavnika/ca civilnog sektora i nezavisnih medija.

U svom izlaganju, gđa Jokić je akcenat stavila na ključne probleme sa kojima se LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori suočava, potrebe LGBTIQ osoba u domenu zaštite i pravnog prepoznavanja, kao i činjenice vezane za odnos institucija sistema i države uopšte prema ljudskim pravima LGBTIQ osoba.

20180718_181651-01

Tokom prvog dijela izlaganja, konstatovano je činjenično stanje u domenu funkcionisanja pravosudnog i krivično-pravnog sistema Crne Gore u procesu zaštite LGBTIQ osoba, te sveukupne nedovoljne funkcionalnosti sudstva i tužilaštva u individualnim slučajevima nasilja i diskriminacije. Članovima/cama komiteta je posebno elaboriran slučaj zabrane Nikšić Prajda iz 2015. godine, uključujući trenutni status tog slučaja pred Ustavnim sudom Crne Gore, pri čemu je zaključeno da je ovaj slučaj jasan primjer povrede Ustava Crne Gore i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U daljem izlaganju, gđa Jokić se osvrnula na političke zloupotrebe LGBTIQ zajednice u kontekstu predsjedničkih izbora i lokalnih izbora u Podgorici, čiji monitoring je LGBT Forum Progres vršio. Kao zabrinjavajući trend je prepoznata kako izuzetno negativna zloupotreba LGBTIQ zajednice od strane desno orijentisanih opozicionih političkih struja, tako i pinkwashingstrategija kojoj vladajuća partija koristi kako bi pridobila političke poene u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Konačno, kao poseban problem je prepoznata i neodrživost servisa podrške i socijalnih servisa za LGBTIQ osobe, kao što su LGBTIQ Sklonište, drop-in centri, LGBTIQ Centar, pravna i psihosocijalna podrška i sl., a za koje se Vlada Crne Gore obavezala da će podržati kroz nacionalnu LGBT Strategiju 2013-2018 i druge akte i akcione planove. Takođe, konstatovano je i da je sama LGBT Strategija, nakon 5 godina od njenog usvajanja, ostala gotovo neimplementirana sa strane nadležnih institucija i resornog ministarstva. Većina mjera i programa koji su implementirani, kako je naglasila gđa Jokić, učinjeni su od strane nevladinih organizacija, uz podršku međunarnodnih donatora.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...