aerodrom-podgoricaNevladina organizacija “LGBT Forum Progres” podnijela je inicijativu Vladi Crne Gore i Javnom preduzeću Aerodromi Crne Gore da razmotre mogućnost dodjeljivanja zvaničnih imena aerodromima u Podgorici i Tivtu.

LGBT Forum Progres predložio da se razmotri mogućnost da aerodrom u Podgorici nosi ime Dušana Vukotića (1927-1998), člana Crnogorske akademije nauke i umjetnosti, doajena jugoslovenske karikature i animiranog filma koji je ostavio trajni trag u razvoju svjetske animacije. Riječ je o filmskom stvaraocu koji je pripadao crnogorskoj i hrvatskoj kulturi a koji je za film “Surogat”, 1962. godine, dobio nagradu “Oskar”. Predavao je režiju na Akadamiji kazališne umjetnosti, ranije Akademije za kazalište, film i televiziju u Zagrebu.

Brojni članovi “LGBT Foruma Progres”, koji su profesionalni prisutnosti u oblasti umjetnosti, vjeruju da je u interesu crnogorske kulture, crnogorske države i trajnog sjećanja na ovog stvaraoca da glavni nacionalni aerodrom nosi Vukotićevo ime.

Aerodrom Tivat

Takođe, na osnovu inicijativa podružnica iz Boke, LGBT Forum Progres predložio je

da aerodrom u Tivtu nosi ime svetog Leopolda Bogdana Mandića (1866-1942) rođenog u Herceg Novom, čiji se kult poštuje u cijelom svijetu.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...