SOP

Delegacija Sarajevskog otvorenog centra (SOC), u sastavu Saša Gavrić, izvršni direktor i Damir Banović, član Upravnog odbora, posjetila je sjedište “LGBT Forum Progres” i LGBT sklonište koje funkcioniše u sklope ove podgoričke nevladine organizacije.

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija koja promoviše aktivno građansko učešće kroz političku edukaciju i zastupa ženska i prava LGBT osoba kroz politike jednakosti.

Razmijenjena su mišljenja i iskustva o vladinim politikima i položaju i pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori te razgovarano o intenbziviranju međusobne saradnje.

Predstavnici SOC posebno su pozdravili i podržali postojanje i djelovanje LGBT skloništa u Podgorici koji je namijenjen osobama kojima je porodica uskratila podršku zbog njihove seksualne orjentacije i rodnog identiteta.

SOC  je donirao biblioteci “LGBT Foruma Progres” pedesetak naslova iz oblasti ljudskih LGBT prava, kulture i etičkog izvještavanja o LGBT temama.

Delegacija SOC boravila je u Podgorici povodom realizacije svog projekta koji realizuje u saradanji sa Fakulteima političkih nauka u Beogradu i Podgorici.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...