Izvršni direktor LGBT Forum Progres Zdravko Cimbaljević razgovarao je danas sa državnom sekretarkom za evropske integracije u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija gospodjom Slavicom Milačić.Izvršni direktor LGBT Forum Progres Zdravko Cimbaljević razgovarao je danas sa državnom sekretarkom za evropske integracije u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija gospodjom Slavicom Milačić.

Razgovarano je o realizaciji Akcionog plana praćenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije i odnosu državnih organa prema konkretnim zadacima. Posebna pažnja je posvećena značaju ljudskih prava i daljem poboljšanju prava i položaja različitih osjetljivih grupa. Zajednički je konstatovano da je poboljšanje položaja LGBT sastavni i značajan segment evropske agende.

Predstavnik LGBT Foruma Progres ukazao je na praksu procesuiranja nasilja i mržnje nad LGBT osobama u Crnoj Gori. Ocijenio da je se postupci neprimjereno odugovlače i da se ni nakon sedam mjeseci ne procesuiraju postupci zbog diskriminacije pred nadležnim sudovima. Cimbaljević je ukazao i na neprimjeren odnos državnog tužilaštva i uporedio sa pristupom tužioca u regionu. Tužioci u regionu, pri najavama okupljanja LGBT osoba su mnogo vidljiviji u javnosti, jasno opominju i preduzimaju radnje. U Crnoj Gori se LGBT osobama otvoreno prijeti ubijanjem i klanjem i tužioci ignorišu takve postupke.

Razgovarano je i o poboljšanju komunikacije izmedju državne administracije sa LGBT Forumom Progres pri čemu je gdja Milačić najavila odgovarajuću pomoć.

Razgovarano je o realizaciji Akcionog plana praćenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije i odnosu državnih organa prema konkretnim zadacima. Posebna pažnja je posvećena značaju ljudskih prava i daljem poboljšanju prava i položaja različitih osjetljivih grupa. Zajednički je konstatovano da je poboljšanje položaja LGBT sastavni i značajan segment evropske agende.

Predstavnik LGBT Foruma Progres ukazao je na praksu procesuiranja nasilja i mržnje nad LGBT osobama u Crnoj Gori. Ocijenio da je se postupci neprimjereno odugovlače i da se ni nakon sedam mjeseci ne procesuiraju postupci zbog diskriminacije pred nadležnim sudovima. Cimbaljević je ukazao i na neprimjeren odnos državnog tužilaštva i uporedio sa pristupom tužioca u regionu. Tužioci u regionu, pri najavama okupljanja LGBT osoba su mnogo vidljiviji u javnosti, jasno opominju i preduzimaju radnje. U Crnoj Gori se LGBT osobama otvoreno prijeti ubijanjem i klanjem i tužioci ignorišu takve postupke.

Razgovarano je i o poboljšanju komunikacije izmedju državne administracije sa LGBT Forumom Progres pri čemu je gdja Milačić najavila odgovarajuću pomoć.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...