rainbow-flag-uomoApril 8, the World Roma Day is an opportunity to reconsider the opportunities and living conditions of Roma community in Montenegro. Despite significant progress, particularly in the areas of education, Roma people and Egyptians have still not achieved full civil rights and status.

rainbow-flag-uomo8. april Svjetski dan Roma, prilika je da se podsjetimo u kojim uslovima živi romska zajednica u Crnoj Gori. I pored značajnog napretka, posebno u oblasti obrazovanja, Romi ii Egipćani još uvjek nijesu ostvarili puna građanska prava i status.

Minority communities, in general, are facing serious instances of exclusion and discrimination by the  society and even among their own ranks. Very within the  minority groups exists a multiple, internal discrimination which  deepens the already difficult life.

LGBT Forum Progress would like to use the opportunity  of this year’s celebration of World Roma Day to promote the improvement of the position of internally discriminated groups within the Roma population.

Young girls, women and LGBT people are facing additional marginalization and violation of fundamental rights within the Roma community because of negative traditionalist heritage,

The LGBT Forum Progress shows additional attention to its members which are LGBT as well as the members of various minority and marginalized communities.

Roma and Egyptians who are LGBT people, through cooperation with partner NGOs or independently, are supported in their education, emancipation and protection of dignity.

Manjinske zajednice se, generalno, suočavaju sa ozbiljnim primjerima isključivanja i diskriminacije kako u društvu tako i u sopstvenim  redovima. Vrlo često  u manjinskim grupama postoji višestruka, unutrašnja, diskriminacija koja produbljuje ionako težak život.

LGBT Forum Progres ovogodišnju proslavu svjetskog dana Roma želi da iskoristi za promovisanje unapređenja položaja diskriminisanih grupa unutar romske populacije.

Marginalizacijom i kršenjem osnovnih prava u romskoj zajednici, zbog negativno tradicionalističkog nasleđa, dodatno se suočavaju mlade djevojke i žene kao i LGBT osobe.

U LGBT Forumu Progres dodatna se pažnja posvećuje članovima koji, pored toga što su LGBT osobe, su ujedno i  pripadnici/e različitih manjinskih, marginalizovanih zajednica.

Romi i Egipćani koji su LGBT osobe, kroz saradnju sa partnerskim NVO ili samostalno, podržavaju se u njihovom obrazovanju, emancipaciji i zaštiti dostojanstva.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...