Centre for civic education (CCE) in partnership with LGBT Forum Progres started first feature TV sport in Montenegro that affirms LGBT rights within join project „It’s OK to be different“ supported by Canadian Embassy.

 

 

 

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u saradnji sa LGBT Forumom Progres, a uz podršku Kanadske ambasade kroz projekat  «U redu je biti drugačiji!», danas započeo snimanje  prvog igranog TV spota u Crnoj Gori koji afirmiše LGBT prava.

Symbolically, this TV spot started on day remembering victims of fascism and antisemitism, because within victims of fascism there were many LGBT persons. CCE reminds that for some social groups life and dignity is still in danger.

Montenegrin society is still not ready to accept differences and give equal opportunities to all, in that context examples of chauvinism, hate speech, violence and discrimination are not often response to differences.

Cimbaljevic wach preparation of first shooting of the TV spot

LGBT population is discriminated minority, and aim of CCE and LGBT Forum Progres is to increase visibility and sensibility level of all Montenegrin citizens about human rights and also to promote tolerance and nonviolence in process of building culture of human rights. TV spot will be shown in second part of November 2011.

Official press release of CCE and LGBT Forum Progres in Montenegrin you can take HERE

 

Simbolički, snimanje je počelo na dan sjećanja na  žrtve fašizma i antisemitizma, jer je upravo i među žrtava fašizma bio značajan broj pripadnika LGBT populacije. CGO podsjeća da je određenim društvenim grupama i dalje ugrožen život i dostojanstvo.

Crnogorsko društvo je još nespremno da prihvati različitosti i pruži iste šanse svima, pa su primjeri  šovinizma,  govora mržnje, nasilja i diskriminacije  nerijedak  odgovor na različitosti.

Cimbaljevic posmatra pripremu prvih kadrova spota

LGBT populacija je  često diskriminisana manjina, i cilj CGO-a i LGBTForum Progresa je da utiče na podizanje nivoa svijesti i senzibiliteta građana i građanki Crne Gore o ljudskim pravima, kao i da  promoviše toleranciju i nenasilje u procesu izgradnje kulture ljudskih prava.Spot će crnogorskoj javnosti biti predstavljen u drugoj polovini novembra.

Zvanično saopštenje Centra za građansko obrazovanje i LGBT Foruma Progres možete preuzeti OVDJE


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...