Police delegate Darko Knezevic, Deputy Head of Branch for public order and peace of regional unit in Podgorica, as their representative to be one of members in Pride Parade Organisational board.Uprava policije (UP) odredila je za svog predstavnika u Organizacionom odboru Parade ponosa u Podgorici gospodina Darka Kneževića, zamjenika rukovodioca Ekspoziture za javni red i mir Područne jedinice Podgorica.

LGBT Forum Progres pozdravlja stavljanje u funkciju kadrova policijske organizacije koji su stekli međunarodna iskustva u radu sa LGBT osobama i organizacijama. Gospodin Knežević je, prošle godine, završio specijalizovanu policijsku obuku u Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Tokom 15-dnevne obuke upoznao se sa radom tamošnjih policija, organizovanjem parada ponosa, kao i sa načinima tretiranja LGBT populacije. Obuka crnogorskih policajaca u Torontu i Los Anđelesu je organizovana u okviru konferencije ‘Pravda na Balkanu: Jednakost za seksualne manjine’ i u saradnji sa crnogorskom Vladom.

Knežević će biti i kontakt osoba UP sa LGBT Forumom Progres u vezi sa izradom bezbjednosne procjene Parade Ponosa u Podgorici.

LGBT Forum Progres očekuje uspostavljanje  intenzivnije saradnje sa UP posebno u oblasti profesionalnih obuka, razvijanja neposredne komunikacije u vezi prevencije, prijavljivanja i procesuiranja nasilja nad LGBT osobama, smještaja LGBT osoba u odgovarajuća skloništa i pružanja zaštite funkcionisanju objekata koji su u funkciji ostvarivanja LGBT prava i njihovog socijalnog života.

Takođe Forum Progres, što je od posebnog značaja, očekuje da UP obezbijedi stalnu, pouzdanu i kontinuiranu komunikaciju i saradnju po pitanju izrade bezbjednosne procjene i stvaranja uslova za održavanje Parade 31. maja ove godine.

LGBT Forum Progres pozdravlja stavljanje u funkciju kadrova policijske organizacije koji su stekli međunarodna iskustva u radu sa LGBT osobama i organizacijama. Gospodin Knežević je, prošle godine, završio specijalizovanu policijsku obuku u Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Tokom 15-dnevne obuke upoznao se sa radom tamošnjih policija, organizovanjem parada ponosa, kao i sa načinima tretiranja LGBT populacije. Obuka crnogorskih policajaca u Torontu i Los Anđelesu je organizovana u okviru konferencije ‘Pravda na Balkanu: Jednakost za seksualne manjine’ i u saradnji sa crnogorskom Vladom.

Knežević će biti i kontakt osoba UP sa LGBT Forumom Progres u vezi sa izradom bezbjednosne procjene Parade Ponosa u Podgorici.

LGBT Forum Progres očekuje uspostavljanje  intenzivnije saradnje sa UP posebno u oblasti profesionalnih obuka, razvijanja neposredne komunikacije u vezi prevencije, prijavljivanja i procesuiranja nasilja nad LGBT osobama, smještaja LGBT osoba u odgovarajuća skloništa i pružanja zaštite funkcionisanju objekata koji su u funkciji ostvarivanja LGBT prava i njihovog socijalnog života.

Takođe Forum Progres, što je od posebnog značaja, očekuje da UP obezbijedi stalnu, pouzdanu i kontinuiranu komunikaciju i saradnju po pitanju izrade bezbjednosne procjene i stvaranja uslova za održavanje Parade 31. maja ove godine.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...