Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo crnogorsku javnost, te svoje partnere i saradnike, da je slučaj gej mladića deportovanog iz Švedske uspješno okončan, nakon 36 dana. Tokom tog perioda, aktivisti i aktivistkinje LGBT Forum Progresa su aktivno pokušavali da iznađu što bolje rješenje za ovaj slučaj i situaciju gej mladića.

Nakon intenzivne potrage i brojnih prijava za posao, mladić je konačno primljen kao fizički radnik, te sada može samostalno da plaća sobu i hrani se u toku mjeseca. Izuzetno smo zadovoljni ovakvim razvojem situacije, što pokazuje da je Sklonište za LGBT osobe mehanizam koji izuzetno dobro funkcioniše, i iz godine u godinu daje konkretne i pozitivne rezultate.

„Moj utisak u vezi skloništa je izvanredan. Od prvog dana je bila odlična briga o meni, i puno razumijevanje za moj problem. Bio sam dobrodošao i imao sam veliku podršku. Hvala LGBT Forum Progresu na ukazanoj pomoći“, napisao je mladić u zahvalnici prije napuštanja Skloništa.

Moramo da se zahvalimo i Kancelariji zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Akciji za ljudska prava (HRA), koji su od samoga početka pokazali veliko interesovanje za ovaj slučaj, pomno ga pratili, i uradili sve što su mogli da pomognu.

Dodatno, naglašavamo i da su državne institucije, nakon velikog napora i pregovaranja, priskočile u pomoć sa minimalnim jednokratnim davanjima, koja su pokrila veliki dio troškova hrane i osnovnih higijenskih potreba. U ovom slučaju, prvo je pomoglo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je takođe imalo mnogo razumijevanja za ovaj slučaj; a nakon toga i Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Centar za socijalni rad.

Konačno, ovaj slučaj je otvorio brojna pitanja i ukazao na ozbiljne sistemske probleme, kao što su, primarno, nedostatak volje da se dugoročno i održivo rješavaju problemi LGBT osoba u Crnoj Gori, zatim na brojne rupe i nedoslijednosti koje postoje u samom sistemu, kao i neefikasno praćenje i implementacija nacionalnih Strategija, zakona i drugih dokumenata.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...