Nevladina organizacija LGBT Forum Progres će, u saradnji sa svojim partnerima NVO LGBTIQ Socijalni Centar i Hiperion, od ove godine dodjeljivati nagradu „Dika“, kao društveno priznaje za doprinos vidljivosti LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Nagrada je ustanovljena u tri kategorije: priznanje za pojedinca, priznanje za organizaciju/instituciju, i specijalna nagrada.

Odlučili smo da konkurs raspišemo upravo danas, 17. maja, i time obilježimo Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Svečano uručenje nagrada dobitnicima će biti održano 28. juna, na dan Stonewall revolucije, koja se u istoriji vidi kao prvi slučaj pobune pripadnika LGBT zajednice protiv sistematskog progona seksualnih manjina.

Od 17. maja do 17. juna građani/ke, institucije, organizacije i svi ostali zainteresovani/e će imati priliku da pošalju nominacije za institucije, organizacije i dr. (kolektive) i pojedince/ke za koje smatraju da su doprinijeli poboljšanju vidljivosti LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Članovi nezavisne komisije će, na osnovu pristiglih nominacija, odlučiti o tri dobitnika/ce nagrade „Dika“, koja će im biti uručena na javnom događaju 28. juna.

Svjesni smo činjenice da slične nagrade nisu rijetkost, kako u svijetu tako i u regionu, te smo odlučili da crnogorska nagrada upravo nosi naziv „Dika“ (ponos), kako bi i na taj način istakli da se LGBTIQ osobe ne stide svoje seksualne orijentacije, nepripadanja krutom binarnom sistemu, i želje da žive u boljem i ravnopravnom društvu. Želimo da „Dika“ bude podstrek svima u nastojanjima za kvalitetniju i veću vidljivost LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

Ovim putem otvaramo javni poziv za nominacije i pozivamo sve zainteresovane u Crnoj Gori, bez obzira da li pripadaju LGBTIQ zajednici ili ne, da učestvuju na konkursu i nominuju one za koje smatraju da treba da budu nagrađeni/e za svoj doprinos u vidljivosti naše zajednice. Vjerujemo da znate one koji su doprinijeli da se pripadnici LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori osjećaju ponosno, te da zaslužuju nagradu „Dika“.

Nominacije, koje će sadržati vaše ime i prezime, kao i ime i prezime osobe koju nominujete/naziv institucije uz kratko obrazloženje vaše nominacije, se mogu slati putem elektronske pošte na [email protected].


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...