Akcija za ljudska pravaCentar za antidiskriminaciju „Ekvista“Centar za građansko obrazovanjeCentar za žensko i mirovno obrazovanje „Anima“, LGBT Forum Progres, Sigurna ženska kućaUdruženje mladih sa hendikepom Crne Gore,traže obustavljanje aktuelne kampanje protiv diskriminacije koju sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) u okviru programa „Ostvarivanje ljudskih prava“.Akcija za ljudska prava, Centar za antidiskriminaciju „Ekvista“, Centar za građansko obrazovanje, Centar za žensko i mirovno obrazovanje „Anima“, LGBT Forum Progres, Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, traže obustavljanje aktuelne kampanje protiv diskriminacije koju sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) u okviru programa „Ostvarivanje ljudskih prava“.

MLJMP se bez opravdanog razloga opredijelilo za preuzimanje vizuelnog identiteta kampanje koja je svojevremeno sprovedena u Hrvatskoj.

Kampanja protiv diskriminacije koja se sprovodi u Crnoj Gori prema našem mišljenju neće proizvesti namjeravane efekte i rezultate upravo zbog neadekvatnih grafičkih i vizuelnih rješenja i njihovog odnosa sa tekstualnim porukama koji stvara konfuziju. Sadržaj poruka kampanje nije konsultovan sa grupama na koje se poruke odnose, a čija je ravnopravnost zapravo trebala biti promovisana ovom aktivnošću MLJMP. Smatramo da je kampanja površna i formalna, te da se ne fokusira na stvarne izazove u prihvatanju ugroženih grupa. Cijenimo da ovako formulisana kampanja ne može doprinijeti poboljšanju položaja diskriminisanih grupa, te da njeno produžavanje predstavlja bacanje novca poreskih obveznika/ca, kao i nastavak poniženja i sistemske diskriminacije ugroženih grupa. U demokratskoj zemlji mišljenje  grupa na koje se odnosi predmetna kampanja bi moralo biti uzeto u obzir.

Zbog izostanka promovisanja borbe protiv rasne diskriminacije protestu se pridružuje i Fondacija za stipendiranje Roma. Najnovija javna istraživanja govore da je prema Romima diskriminacija u Crnoj Gori najizraženija. Ova grupa nije ni obuhvaćena kampanjom protiv diskriminacije.

1. Dio kampanje koji se odnosi na osobe s invaliditetom (OSI) ima slogan „Niko ne mora biti na margini“. Međutim vizuelno rješenje prikazuje suprotno – siluetu osobe s invaliditetom (korisnika invalidskih kolica) kojoj nedostaje jedan dio pošto je na desnoj margini. Ovakvim prikazivanjem građani se dovode u zabludu, jer im tekst poručuje jedno, a grafika potpuno drugo. Takođe, simbol koji označava OSI okrenut je (leđima) i udaljen od simbola koji označavaju ostatak društva od kojeg i zavisi inkluzija OSI. Ovakvo prikazivanje OSI nije primjereno jer kampanja ne treba dodatno da potencira loš položaj u društvu i predstavlja ih sa greškama. Potrebne su podsticajne i inkluzivne poruke i sadržaj. MLJMP moglo je računati na brojne uspješne primjere iz zajednice OSI čije organizacije nijesu konsultovane prilikom planiranja predmetne kampanje.

2. U dijelu kampanje za suzbijanje diskriminacije po osnovu pola prikazana je slika dvije muške i dvije, gotovo nevidljive, ženske figure na crnoj pozadini sa porukom „Gurnute u pozadinu“.  Napominjemo da je rješenje iz originalne kampanje bilo „Gurnute u pozadinu?“, što je problematizovalo, a ne potvrđivalo nedovoljnu zastupljenost žena. Odnos vizuelnog i tekstualnog u crnogorskoj kampanji je na taj način učinjen opasno dvosmislenim jer ovako koncipirana kampanja može nositi poruku ženama da će ih „odnijeti mrak“ ukoliko čine napore da se postojeće stanje promijeni.

3. Dio kampanje za promociju prava LGBT populacije nosi slogan „Nije sve crno-bijelo“, a grafičko rješenje je takvo da prikazuje pet silueta, dvije muške i tri ženske, od kojih su tri crno-bijele, a dvije u bojama duge (jedna muška i jedna ženska), na crnoj pozadini. Smatramo da poruka, i vizuelno rješenje, koje je prati, ne postižu navodni cilj tj. promociju tolerancije. Ni u ovom slučaju se ne prikazuje afirmativni primjer ili neophodna promjena već se samo konstatuje, pod uslovom da je široj javnosti poznato značenje duginih boja,  da LGBT populacija postoji.

Još jednom ističemo da kampanja, ne samo što nije originalna, već je nejasna, neprimjerena i dodatno podstiče diskriminaciju. Javno pozivamo  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da, bez odlaganja, prekine kampanju i odustane od dalje upotrebe spornih rješenja. Očekujemo da se kroz dijalog sa grupama koje trpe diskriminaciju i rade sa marginalizovanim grupama kreiraju nedvosmislena i primjerena rješenja.

Kopija pisma upućuje se i premijeru dr Igoru Lukšiću koja je dužan voditi računa o kredibilitetu i reputaciji Vlade.

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Akcija za ljudska prava

Centar za građansko obrazovanje

Centar za žensko i mirovno obrazovanjeAnima

LGBT Forum Progres

Sigurna ženska kuća

Centar za antidiskriminacijuEkvista

Fondacija za stipendiranje Roma

MLJMP se bez opravdanog razloga opredijelilo za preuzimanje vizuelnog identiteta kampanje koja je svojevremeno sprovedena u Hrvatskoj.

Kampanja protiv diskriminacije koja se sprovodi u Crnoj Gori prema našem mišljenju neće proizvesti namjeravane efekte i rezultate upravo zbog neadekvatnih grafičkih i vizuelnih rješenja i njihovog odnosa sa tekstualnim porukama koji stvara konfuziju. Sadržaj poruka kampanje nije konsultovan sa grupama na koje se poruke odnose, a čija je ravnopravnost zapravo trebala biti promovisana ovom aktivnošću MLJMP. Smatramo da je kampanja površna i formalna, te da se ne fokusira na stvarne izazove u prihvatanju ugroženih grupa. Cijenimo da ovako formulisana kampanja ne može doprinijeti poboljšanju položaja diskriminisanih grupa, te da njeno produžavanje predstavlja bacanje novca poreskih obveznika/ca, kao i nastavak poniženja i sistemske diskriminacije ugroženih grupa. U demokratskoj zemlji mišljenje  grupa na koje se odnosi predmetna kampanja bi moralo biti uzeto u obzir.

Zbog izostanka promovisanja borbe protiv rasne diskriminacije protestu se pridružuje i Fondacija za stipendiranje Roma. Najnovija javna istraživanja govore da je prema Romima diskriminacija u Crnoj Gori najizraženija. Ova grupa nije ni obuhvaćena kampanjom protiv diskriminacije.

1. Dio kampanje koji se odnosi na osobe s invaliditetom (OSI) ima slogan „Niko ne mora biti na margini“. Međutim vizuelno rješenje prikazuje suprotno – siluetu osobe s invaliditetom (korisnika invalidskih kolica) kojoj nedostaje jedan dio pošto je na desnoj margini. Ovakvim prikazivanjem građani se dovode u zabludu, jer im tekst poručuje jedno, a grafika potpuno drugo. Takođe, simbol koji označava OSI okrenut je (leđima) i udaljen od simbola koji označavaju ostatak društva od kojeg i zavisi inkluzija OSI. Ovakvo prikazivanje OSI nije primjereno jer kampanja ne treba dodatno da potencira loš položaj u društvu i predstavlja ih sa greškama. Potrebne su podsticajne i inkluzivne poruke i sadržaj. MLJMP moglo je računati na brojne uspješne primjere iz zajednice OSI čije organizacije nijesu konsultovane prilikom planiranja predmetne kampanje.

2. U dijelu kampanje za suzbijanje diskriminacije po osnovu pola prikazana je slika dvije muške i dvije, gotovo nevidljive, ženske figure na crnoj pozadini sa porukom „Gurnute u pozadinu“.  Napominjemo da je rješenje iz originalne kampanje bilo „Gurnute u pozadinu?“, što je problematizovalo, a ne potvrđivalo nedovoljnu zastupljenost žena. Odnos vizuelnog i tekstualnog u crnogorskoj kampanji je na taj način učinjen opasno dvosmislenim jer ovako koncipirana kampanja može nositi poruku ženama da će ih „odnijeti mrak“ ukoliko čine napore da se postojeće stanje promijeni.

3. Dio kampanje za promociju prava LGBT populacije nosi slogan „Nije sve crno-bijelo“, a grafičko rješenje je takvo da prikazuje pet silueta, dvije muške i tri ženske, od kojih su tri crno-bijele, a dvije u bojama duge (jedna muška i jedna ženska), na crnoj pozadini. Smatramo da poruka, i vizuelno rješenje, koje je prati, ne postižu navodni cilj tj. promociju tolerancije. Ni u ovom slučaju se ne prikazuje afirmativni primjer ili neophodna promjena već se samo konstatuje, pod uslovom da je široj javnosti poznato značenje duginih boja,  da LGBT populacija postoji.

Još jednom ističemo da kampanja, ne samo što nije originalna, već je nejasna, neprimjerena i dodatno podstiče diskriminaciju. Javno pozivamo  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da, bez odlaganja, prekine kampanju i odustane od dalje upotrebe spornih rješenja. Očekujemo da se kroz dijalog sa grupama koje trpe diskriminaciju i rade sa marginalizovanim grupama kreiraju nedvosmislena i primjerena rješenja.

Kopija pisma upućuje se i premijeru dr Igoru Lukšiću koja je dužan voditi računa o kredibilitetu i reputaciji Vlade.

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Akcija za ljudska prava

Centar za građansko obrazovanje

Centar za žensko i mirovno obrazovanjeAnima

LGBT Forum Progres

Sigurna ženska kuća

Centar za antidiskriminacijuEkvista

Fondacija za stipendiranje Roma


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...