We are sorry. Unfortunately there is no English translation of this article.

Thank you for following our work!

Organizacije LGBT Forum Progres i Crnogorska alternativna kultura objavile su nagrađene radove u okviru konkursa za najbolji video rad, likovni rad i fotografiju, na temu „Ja vidim različite“.

Cilj konkursa bio je da se ovakvim vidom umjetničke angažovanosti utiče na problem netolerancije prema LGBTIQ populaciji, s obzirom na osjetljivost teme u dominantnom kulturnom obrascu u Crnoj Gori.

Radovi je trebalo da odgovore na zadatu temu u kontekstu borbe za prava seksualnih manjina, tj. da se odnose na stepen socijalne tolerancije prema LGBTIQ osobama.

Nakon zavšenog konkursa odabrani su najbolji radovi iz sve tri kategorije.

Nagrada za najbolji video rad pripala je Radovanu Bogojeviću iz Podgorice.

Nagrada za najbolji likovni rad pripala je B.B. iz Berana, a za fotografiju S.M. iz Podgorice . (Shodno propozicjiama konkursa, učesnici su imali pravo na neobjavljivanje podataka.)

Autori ovih radova biće nagrađeni novčano u iznosu od 500€.

Projekat je realizovan kroz finansijsku podršku Komisije za raspodijelu dijela sredstava od igara na sreću kroz program Kultura i tehnička kultura.

[email protected]

Najbolji likovni rad

Najbolji foto rad

Najbolji video rad

 


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...