KORICA1ENG

Research: LGBTIQ community and local elections – Podgorica in the shadow of a rainbow

KORICA1LOKIstraživanje: LGBTIQ zajednica i lokalni izbori – Podgorica u sjenci duge – istraživački izvještaj

*************

korica1eng

National research: „Montenegrin LGBTIQ community in the eyes of presidential candidates“

*************

korica1fin

Nacionalno istraživanje: Crnogorska LGBTIQ zajednica u očima predsjedničkih kandidata/kinja – istraživački izvještaj

*************

Screen shot 2014-07-08 at 12.21.51 AM

Invisible Persecution: Homosexuality Under Socialist Justice

*************

Korica - naprijed

Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori – primjeri iz prakse

*************

nalsovna eng

Myths and stereotypes – Violence and hate speech towards the LGBT persons: Police and judicial practice in Montenegro

*************

KORICA FINAL

Prihvatanje LGBT osoba u Crnoj Gori : Prepreke, izazovi i iskustva

 

*************

Screen shot 2013-12-21 at 2.31.48 PM

The Yogyakarta Principles – Principles on the application of
international human rights law in relation to sexual orientation and
gender identity

*************

LEGAL PROTECTION ENGLISH WEB

Legal protection of LGBT persons : Role and actions of the prosecutor’s office“    

*************

Screen shot 2013-12-21 at 2.45.52 PMPolice, Tolerance and accepting of identity – for better understanding
between Police and LGBT community

*************

korica.jpg

Krivičnopravna zaštita LGBT osoba: Uloga i postupanje tužilaštva

 

*************

photo

Montenegrin educational policy and sexual orientatin

Presentation of LGBT topics in school curricula and texbooks

*************

FullSizeRender

Sigurnost i pristup pravdi: Tužilaštvo i bezbjednost LGBT osoba u Crnoj Gori

*************

photo (1)

Strategy for improving quality of life of LGBT persons in Montenegro 

2013-2018

 

*************

Naslovna Kreiranje sigurnog okruženja za LGBT osobe – Uloga i   odgovornost socijalnog rada, policije i civilnog društva

*************

nalsovna zbornik

LGBT prava: Standardi i sudska praksa

*************

naslovna zakon i lgbt prava

Zakon i LGBT prava

*************

Screen shot 2014-07-07 at 5.49.27 PM

Nevidljivi progon: Homoseksualnost pred socijalističkom pravdom

*************

Screen shot 2014-05-30 at 11.43.22 PM

Mitovi i stereotipi – Nasilje i govor mržnje prema LGBT osobama: Policijska i pravosudna praksa u Crnoj Gori

*************

Screen shot 2013-12-21 at 2.31.48 PM

Džogdžakarta principi – principi primjene međunarodnog prava o
ljudskim pravima vezanim za seksualnu orjentaciju i rodni identitet

*************

Screen shot 2013-12-21 at 2.45.52 PM

Policija,tolerancija i prihvatanje identiteta – udžbenik za bolje
razumijevanje Policije i LGBT zajednice

*************

photo.PNG

Crnogorska obrazovna politika i seksualna orijentacija : Zastupljenost LGBT tema u školskim programima i udžbenicima

*************

Strategija cover

Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 

2013-2018

*************

Publikacija za sajt

Zastupanje slučajeva diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije u Crnoj Gori: Od načela do prakse

Analiza je publikovana u sklopu projekta čiji je pokrovitelj „ILGA Europe“ a realizator „LGBT Forum Progres

*************

Sluziti i stititi za sajt

Publikacija Sluziti i stititi koja predstavlja pregled gradjanske kontrole rada crnogorske policije u 2011. godini a u kojoj je predstavljen i odnos policije prema LGBT zajednici.