Danas je u hotelu Podgorica uspješno održano panel predavanje pod nazivom „Ljudska prava u 21. vijeku“, koje je nevladina organizacija LGBT Forum Progres organizovala u sklopu projekta podržanog u okviru programa „De Facto razvoj: podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva“, koji sprovodi Fond za aktivno građanstvo, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Samo panel predavanje se sastojalo iz dvije cjeline i obuhvatilo je govornike koji su prepoznati kao relevantni i stručni u svojoj oblasti djelovanja. Cilj panela je bio da prisutnim LGBTIQ osobama, kao i aktivistima i volonterima LGBT Forum Progresa i partnerskih NVO, prenese praktična znanja i savjete o mehanizmima borbe protiv diskriminacije i nasilja, ulogama institucija sistema, medija i organizacija civilnog društva, kao i o zaštiti od posljedica negativnih društvenih pojava i njihovog uticaja na svakodnevni život.

U prvoj cjelini, koja je nosila naziv „Pravosuđe i ljudska prava – primjeri iz prakse“, učestvovali su Valentina Burzanović – sudija Suda za prekršaje u Podgorici, Miroslav Turković – tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Boris Raonić – diplomirani pravnik i predsjednik Građanske alijanse. Tokom ovog dijela, pružen je osvrt na djelovanje institucija sudstva i tužilaštva, kao i ulozi civilnog sektora kao partnera. Takođe, kroz dijalog sa učesnicima, diskutovano je o konkretnim slučajevima koji su se dešavali u Crnoj Gori, a koji se tiču LGBTIQ populacije i uopšte marginalizovanih i manjinskih zajednica. Konačno, dat je širi osvrt na međusobnu saradnju svih institucionalnih i društvenih aktera u procesu zaštite od nasilja i diskriminacije u 21. vijeku.

Druga cjelina, pod nazivom „Ljudska prava u savremenom okruženju“, okupila je stručnjake iz oblasti ljudskih prava, psihologije i medija. Dina Knežević, predstavnica Institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, govorila je o prepoznavanju diskriminacije u praksi i konkretnim slučajevima po kojima je Institucija zaštitnika postupala. Radoje Cerović, psiholog i komunikolog, fokus je stavio na psihološku osnovu diskriminacije u društvu, kao i mehanizmima očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja u kontekstu hroničnog stresa i izloženosti nasilju u svim oblicima. Srdan Kosović, glavni i odgovorni urednik „Vijesti“, sagledao je pitanje ljudskih prava LGBTIQ osoba kroz vizuru medija i novinarske profesije, te bliže definisao ulogu medija u procesu promocije ljudskih prava.

Cjelokupan panel pratila je aktivna diskusija između panelista i učesnika, a otvorene su brojne teme od značaja za razvoj crnogorskog LGBTIQ pokreta i saradnje institucija sistema i civilnog sektora.


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...