OKRUGLI STO

Kroz partnersko djelovanje nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, juče (31.05.2018.) je u Hotelu Podgorica održan okrugli sto pod nazivom „Politička podrška LGBTIQ zajednici u Glavnom gradu – stvarnost ili iluzija?“.

Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici političkih lista „Za dobro građana Podgorice“ gdin Mihailo Anđušić, „Dosljedno za Podgoricu“ gđa Marija Blagojević i „Podgorica za 21. vijek“ gdin Luka Rakčević. U svojstvu moderatorke okruglog stola je bila predsjednica LGBT Forum Progresa gđa Bojana Jokić, dok je gdin John Barac predstavio sveukupne rezultate projekta „LGBTIQ zajednica i izbori u Crnoj Gori“, u ime cjelokupnog istraživačkog tima.

Tokom samog okruglog stola učesnici, ali i prisutni gosti, su diskutovali o temama od značaja za LGBTIQ zajednicu u Podgorici, kao što su diskriminacija i nasilje, podrška ključnim socijalnim servisima za LGBTIQ osobe – LGBTIQ Sklonište i Centar za LGBTIQ zajednicu, zatim politička participacija i predstavljanje, kao i o obrazovanju, saradnji sa institucijama i drugim akterima javnog i društvenog života.

20180531_141208

U uvodnom izlaganju, predsjednica LGBT Forum Progresa gđa Bojana Jokić se zahvalila svim prisutnim učesnicima i gostima na izdvojenom vremenu i učešću. Ona je takođe navela da „nakon gotovo deceniju aktivizma LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, organizacija koju predstavljam ocijenila je da je vrijeme da se i pitanje stavova političkih subjekata stavi u fokus javnosti, kroz istraživanja sprovedena tokom predsjedničkih izbora i lokalnih izbora u Podgorici“. Takođe, gđa Jokić je istakla da je okrugli sto prilika da se otvori kako šira, nacionalna diskusija, tako i diskusija na lokalnim nivoima o budućnosti učešća autovanih LGBTIQ osoba u političkom životu.

Predstavnik liste „Za dobro građana Podgorice“, gdin Mihailo Anđušić, istakao je da će nova vlast u Podgorici i u buduće baštiniti poštovanje ljudskih i manjinska prava i sigurnost manjinskih zajednica, te da će nastojati da osnaže mahanizme koji će doprinijeti da se svi građani Glavnog grada osjećaju sigurno. Komentarišući samo istraživanje, predložio je da se sledećeg puta zauzme agresivniji i direktniji pristup, u odnosu na predstavnike izbornih lista i političkih subjekata. On je dodatno naveo da su zahtjevi građana Podgorice na prvom mjestu, te da će u tom duhu nova gradska vlast zajednički razgovarati i svim pitanjima od značaja za LGBTIQ zajednicu, uključujući LGBTIQ Sklonište i druga logistička pitanja. Konačno, on se osvrnuo na niz pozitivnih pomaka i mjera koje je država realizovala, uključujući LGBTI Strategiju i predstojeći Zakon o životnom partnerstvu.

Gđa Marija Blagojević, govoreći ispred liste „Dosljedno za Podgoricu“, istakla je da LGBTIQ zajednica u Socijaldemokratama uvijek ima partnera za dijalog, te da je Crna Gora danas bolje mjesto za život LGBTIQ osoba zahvaljujući naporima civilnog sektora i impulsu promjena koji je stvarao tokom godina. Komentarišući činjenicu da su LGBTIQ osobe nekada bile tabu tema u našem društvu, istakla je da to danas nije situacija u Crnoj Gori, već da je LGBTIQ zajednica vidljiva i da ima partnere u javnom i političkom životu. Dodatno je navela da joj je veoma drago što se fokus diskusije i aktivnosti pomjerio na lokalni nivo, upravo kroz projekat LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra. Konačno, zaključila je da formiranje servisa za dnevni život LGBTIQ osoba vodi ka tome da oni budu u boljem položaju u društvu, kao i da uvijek postoji prostor za zajedničko formiranje politika i participaciju svih grupa.

Predstavnik liste „Podgorica za 21. vijek“, gdin Luka Rakčević, koji je primarno govorio ispred Građanskog pokreta URA, istakao je da je njegova partija jasno postavljena na principima antifašizma i jasne borbe protiv diskriminacije u bilo kom obliku. Konstatovao je da ne postoji sistemski odnos prema diskriminaciji na širem nivou, bilo da je ona zasnovana na nacionalnosti, religiji, radničkim pravima, rodu ili seksualnoj orijentaciji. Akcenat je stavio na neophodnost uvođenja ovih i sličnih tema u obrazovni sistem, odnosno kreiranje platforme za edukaciju građana, kako bi se sama diskriminacija iskorijenila. Konačno, istakao je da mu je veoma drago da su građani Podgorice na marginama političkog života ostavili one činioce koji su imali kvazi-radikalne politike u odnosu na građane, uključujući i LGBTIQ zajednicu.

U daljem dijelu pitanja i diskusije učešće su uzeli i prisutni gosti. Između ostalih i zamjenik Ombudsmana gdin Siniša Bjeković koji je podsjetio na rasprostranjenost diskriminacije u našem društvu, koja seže široko i duboko i pogađa sve sfere društva. Osvrnuo se i na postojeće presude Evropskog suda za ljudska prava i njihov značaj za kontekst Crne Gore, kao i na rad i mišljenja same institucije Zaštitnika ljudskih prava. Konačno, iskazao je nadu zbog činjenice da su okupljeni predstavnici političkih subjekata otvoreni i spremni za dijalog i partnerstvo sa LGBTIQ organizacijama i zajednicom, što je pozitivan impuls promjena.

20180531_141531

U ime nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar želimo još jednom da se zahvalimo svim učesnicima/ama okruglog stola, prisutnim gostima, kao i svim političkim subjektima, predsjedničkim kandidatima i izbornim listama koji su uzeli učešće u našim istraživanjima i time doprinijeli otvaranju šireg javnog diskursa o temama od značaja za LGBTIQ zajednicu i uspješnoj realizaciji prvog političkog i istraživačkog projekta ove vrste u Crnoj Gori.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta „LGBTIQ zajednica i izbori u Crnoj Gori“, koji je podržan od strane organizacije ILGA-Europe, u sklopu njihovog Creating Opportunities programa.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...