IMG_7163Nevladine organizacije „Hiperion“ i „LGBT Forum Progres“ u petak 24. aprila 2015. godine ispred zgrade Filozofskog fakulteta (FF) u Nikšiću organizuju “Akademsku šetnju ponosa” s namjerom reafirmacije vrijednosti Univerziteta Crne Gore i u cilju podsjećanja i ukazivanja na zvaničnu antidiskriminatornu politiku i praksu u Crnoj Gori.

Nevladina organizacija „Hiperion“ u saradnji sa NVO „LGBT Forum Progres„, na osnovu inicijative tamošnjih studenata i profesora, planirala je održati na FF u Nikšiću tribinu posvećenu ljudskim pravima LGBT osoba. Po planu i programu, na tribini su trebali da govore studenti i profesori ovog fakulteta, predstavnici „Hiperiona“ i predstavnici LGBT zajednice. Komunikacija sa Upravom fakulteta je tekla u najboljem redu. Tribina je zakazana, i onda su počeli problemi odnosno, nažalost, bolje rečeno, opstrukcije studentskih lidera koji se, prikriveni homofobijom, koriste ličnom sujetom, osjećajem zapostavljenosti u našoj komunikaciji sa Upravom fakulteta, birokratskim tehnikama, nesvojstvenim mladim modernim ljudima kao i metodama staljinističke omladine koje su toliko prozirne i vidljive da nas i čudi da se njima koriste (peticije za i protiv, spinovanje, pritisci na ljude, izmišljanje odluka, demantovanje odluka i ranijih stavova itd.).

Dekan Filozofskog fakulteta, prof.dr Barović, obavjestio je da ne može dozvoliti tribinu zato što to nije podržalo Vijeće studenata. U pored kamufliranog sadržaja i lijepe retorike mišljenje Vijeća studenata ne odražava njihovo minulo terensko ponašanje. Oni su i prije Dekanove odluke znali, i tvrdili su, da se tribina neće održati, da joj nije dobar tajming, i da šteti ugledu fakulteta. Uz to, organizovali su i peticiju za i protiv LGBT tribine, na koju su se u mišljenju i pozvali. Kazali su da su dužni da poštuju većinsko opredjeljenje studenata FF.Uz potpuno uvažavanje autonomije, mislimo da je Dekan, podlegao pritisku grupe homofobnih studentskih lidera, i uputio nas da zahtjev za održavanje tribina podnesemo naredne akademske godine.

Iz svih ovih razloga, i zbog ukupno razočaravajuće situacije u sektoru obrazovanja, kada je riječ o LGBT inkluziji, odlučili smo da umjesto nedozvoljene tribine održimo „AKADEMSKU ŠETNJU PONOSA“ oko prostora Filozofskog fakulteta s namjerom da reafirmišemo vrijednosti Univerziteta Crne Gore, podsjetimo na zvanične antidiskriminatorne politike i praksu u ovoj zemlji i pozovemo na kreiranje promjena i većoj inkluziji LGBT tematike u svim oblastima i nivoima obrazovanja.

Takođe kroz mirno javno okupljanje želimo da podsjetimo da ljudska i manjinska prava bilo kog pojedinca_ke ne mogu i ne smiju zavisiti od raspoloženja većine.

Vjerujemo da se kroz realizaciju „AKADEMSKE ŠETNJE PONOSA“ pruža podrška daljem razvoju otvorenog i demokratskog Univerziteta Crne Gore i ukupnog akademskog okruženja, šire slobode LGBT zajednice, pruža podsticaj primjeni vladine LGBT politike a studentskim liderima šalje poruka da budu orijentisani prema društvenim potrebama vremena u kojem univerziteti ostvaruju svoju misiju.

Skup je uredno, i u skladu sa Zakonom prijavljen policiji. Komunikacija s Upravom policije je izuzetno korektna i profesionalna. Danas je održan radni sastanak na kojem je predstavljena bezbjednosna procjena samog događaja. Pomoćnik direktora Uprave policije i načelnik Centra bezbjednosti NIkšić saopštili su je da se radi o skupu koji zahtijeva velika materijalna ulaganja i angažovanje značajnog policijskog sastava. Novi sastanak će biti održan, sjutra, srijeda, u 12 sati, u Upravi policije, kada bi se trebalo znati više detalja o održavanju ili eventualnoj zabrani okupljanja.

Organizatori događaja imali su i veoma korektnu komunikaciju sa rektorkom Univerziteta Crne Gore gospođom Radmilom Vojvodić i vjerujemo da postoje uslovi i načini da se odluka o neodržavanju ljudskopravaške tribine još jednom preispita.

Povodom ovog događaja predstavnici LGBT Foruma Progres zatražili su i hitan sastanak s rukovodstvom Studentskog parlamenta Crne Gore.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...