???????????????????????????????

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, započela je implementaciju projekta „Coming out of Unemployment“ (Izađi iz nezaposlenosti), koji ima za cilj ekonomsko osnaživanje LGBTIQ osoba, podizanje kapaciteta omladinskih radnika u radu sa LGBTIQ zajednicom, kao i stvaranje mogućnosti za LGBTIQ osobe da se bave preduzetništvom na lokalnom i nacionalnom nivou.

Nosilac ovog projekta, koji je finansiran kroz Erasmus+ program, je Asocijacija DUGA iz Srbije; dok su ostali partneri organizacija Iskorak iz Hrvatske, Subverzivni Front iz Makedonije, Sarajevski otvoreni centar iz Bosne i Hercegovine i španska LGBT Konfederacija Colegas, zajedno sa LGBT Forum Progresom iz Crne Gore. Regionalno partnerstvo ovog obima je pokazatelj značaja ovog problema u širem kontekstu, te činjenici da je zajednički pristup njegovom rješavanju najbolje rješenje.

IMG_2776

U cilju efikasne implementacije ovog projekta, u Zagrebu je proteklog vikenda održan regionalni sastanak pomenutih organizacija, na kome je detaljno razrađen i potvrđen plan za sve aktivnosti i programe koji će se realizovati tokom 2019. godine. Predstavnici LGBT Forum Progresa su dali svoj aktivan doprinos diskusiji, koja je održana u prostorijama organizacije Iskorak, kao domaćina sastanka.

„Veoma nam je drago što imamo priliku da budemo dio ove regionalne inicijative, koja u fokus stavlja ekonomsko osnaživanje LGBTIQ osoba na području Balkana, ali i šire. Kroz aktivnosti koje ovaj projekat predviđa daćemo mogućnost ne samo LGBTIQ zajednici da razvija svoje preduzetničke sposobnosti i kapacitete, već i mreži omladinskih radnika koji će ova znanja moći da šire i nakon završetka ovog projekta. Svjesni smo da je LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori veoma često ekonomski zavisna od svojih porodica, te da ih to sputava da žive samostalno i slobodno, pa smo upravo zbog toga postali dio ove regionalne inicijative. Sastanak u Zagrebu je pokazao da ovaj problem postoji i u ostalim zemljama okruženja, ali i da rješenja postoje. Uvjereni smo da ćemo uspjeti da probudimo duh promjena kod LGBTIQ osoba u Crnoj Gori i da im prenesemo znanja i vještine koje će im pomoći da kreiraju svoj put u životu. Upravo je ekonomska sloboda jedan od preduslova i ličnog i društvenog razvoja.“ – John Barac, izvršni direktor LGBT Forum Progresa.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...