Crveni krst Crne Gore (CKCG) pomogao je donacijom u hrani, obući i odjeći rad prvog LGBT skloništa za osobe koje su u konfliktu sa svojom porodicom zbog svoje seksualne orjentacije i rodnog identiteta.

Crveni krst Crne Gore (CKCG) pomogao je donacijom u hrani, obući i odjeći rad prvog LGBT skloništa za osobe koje su u konfliktu sa svojom porodicom zbog svoje seksualne orjentacije i rodnog identiteta.

Funkcionalno LGBT sklonište, otvoreno u sklopu projekta „LGBT centar podrške“ koji se realizuje pod podrškom Ambasade Kraljevine Holandije, osim sigurnog mjesta za boravak podrazumijeva i pružanje psihosocijalne podrške pripadnicima LGBT populacije.

Za ukupno dva mjeseca rada sklonište imalo ukupno tri štićenika/ce i trenutno se u njemu nalazi i jedna transrodna osoba. Boravak u skloništu značio je značajnu tranzicionu podršku pri outovanju LGBT osoba pred njihovim porodicama i doprinio izlasku iz nesigurnosti i nasilja. Do sada su dvije osobe potpuno prihvaćene od strane svojih porodica a u slučajeve je bila uključena i crnogorska policija.

Skromnom početnom donacijom CKCG potvrdio je svoju humanu misiju i punu posvećenost svojim načelima rada a menadžment CKCG izuzetan senzibilitet prema diskriminisanim grupama i pojedincima.

Povodom uspostavljene saradnje LGBT Forum Progres uputio je generalnoj sekretarki CKCG gospođi Jeleni Dubak pismo zahvalnosti.

Funkcionalno LGBT sklonište, otvoreno u sklopu projekta „LGBT centar podrške“ koji se realizuje pod podrškom Ambasade Kraljevine Holandije, osim sigurnog mjesta za boravak podrazumijeva i pružanje psihosocijalne podrške pripadnicima LGBT populacije.

Za ukupno dva mjeseca rada sklonište imalo ukupno tri štićenika/ce i trenutno se u njemu nalazi i jedna transrodna osoba. Boravak u skloništu značio je značajnu tranzicionu podršku pri outovanju LGBT osoba pred njihovim porodicama i doprinio izlasku iz nesigurnosti i nasilja. Do sada su dvije osobe potpuno prihvaćene od strane svojih porodica a u slučajeve je bila uključena i crnogorska policija.

Skromnom početnom donacijom CKCG potvrdio je svoju humanu misiju i punu posvećenost svojim načelima rada a menadžment CKCG izuzetan senzibilitet prema diskriminisanim grupama i pojedincima.

Povodom uspostavljene saradnje LGBT Forum Progres uputio je generalnoj sekretarki CKCG gospođi Jeleni Dubak pismo zahvalnosti.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...