Nevladina organizacija LGBT Forum Progres, zajedno sa svojim partnerima i saradnicima, posvetila je decembar kontinuiranom razvoju dijaloga i edukaciji o ljudskim pravima LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Pored obilježavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, naše aktivnosti su obuhvatile i rad sa LGBTIQ zajednicom, edukacije srednjoškolaca i srednjoškolki, proširivanje dijaloga sa političkim subjektima u Crnoj Gori, kao i sveukupno podizanje svijesti među širom javnosti.

Kao najznačajnije aktivnosti koje su realizovane tokom decembra, želimo da istaknemo sledeće:

Učešće u Živoj biblioteci u gimnaziji Slobodan Škerović – predstavnik LGBT Forum Progresa je, na poziv gimnazije Slobodan Škerović, učestvovao u Živoj biblioteci koju je organizovao debatni klub Gimnazije, povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. Naš predstavnik je imao prilike da podijeli svoja životna iskustva, kao jedna od „živih knjiga“, te razgovara sa posjetiocima o značaju zaštite i promocije ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Prisustvo na konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava – predstavnici naše organizacije prisustvovali su pomenutoj konferenciji, koju je organizovala Institucija Ombudsmana u saradnji sa Vladom Crne Gore, OEBS-om, UN kancelarijom, Delegacijom EU, Savjetom Evrope, Građanskom alijansom i Udruženjem pravnika. Važne poruke, koje su se čule od govornika/ca na konferenciji, su jasno potvrdile značaj nastavka borbe za ljudska prava svih marginalizovanih zajednica u Crnoj Gori, među kojima je i LGBTIQ zajednica.

Predavanje u Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru – predsjednica LGBT Forum Progresa, Bojana Jokić, održala je dvočasovno interaktivno predavanje učenicima i učenicima srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Baru, na temu ljudskih prava LGBTIQ osoba, tolerancije, prihvatanja različitosti i borbe protiv mržnje i diskriminacije. Ovo predavanje, koje je okupilo 30 učenika/ca, realizovano je u saradnji sa NVO Institut za socijalnu i obrazovnu politiku (ISOP).

Razvoj dijaloga sa političkim subjektima – izvršni direktor LGBT Forum Progresa, John Barac, održao je edukativno predavanje predstavnicima Socijaldemokratske partije u Podgorici, na temu poštovanja ljudskih prava LGBTIQ osoba, svakodnevnih problema i potreba zajednice u Crnoj Gori, kao i mehanizmima prihvatanja i podrške LGBTIQ osobama u kontekstu svakodnevnog života i političke participacije.

Informativni program za LGBTIQ zajednicu – u partnerstvu sa NVO LGBTIQ Socijalni Centar, realizovan je kontinuiran program informisanja LGBTIQ osoba i šire javnosti u oblastima ljudskih prava i zaštite od nasilja, putem direktne komunikacije uživo, na društvenim mrežama, kao i putem telefona. Naši aktivisti i aktivistkinje su odgovarali na pitanja vezana za predstojeći Zakon o životnim partnerstvima, novu Nacionalnu LGBTI Strategiju, te svim drugim oblastima koje su bile predmet interesovanja – diskriminacija, autovanje, kulturni život, obrazovanje, zaštita od nasilja i sl.

Konačno, želimo da se zahvalimo svim partnerima, saradnicima i učesnicima/ca pomenutih aktivnosti na posvećenosti i predanoj borbi za ljudska prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Kao i do sada, LGBT Forum Progres će nastaviti da zastupa LGBTIQ zajednicu i društveno prihvatanje i jednakost, kako kroz postojeće programe, tako i kroz nove modele koje planiramo da uvedemo tokom 2019. godine.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...