In beginning of March, LGBT Forum „Progress“ established the Initiative Committee for the Pride Parade 2011. in Podgorica. This Committee decided that the Minister for Human and Minority Rights of the Government of Montenegro Ferhat Dinosha be appoint for the President of the Organizing Committee of the Pride.LGBT Forum „Progres“ formirao je, početkom marta, Inicijativni odbor za održavanje Parade Ponosa 2011 u Podgorici koji je jednoglasno odlučio da se ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore Ferhat Dinosha imenuje za predsjednika Organizacionog odbora.

Last Monday, 03/21/2011, the LGBT Forum Progress has sent an official letter to the Minister Dinosha asking him to accept the proposal or to offer some another staffing solution of the Montenegrin government.

The mandate of this Committee is to bring together officials, public persons, authorities and professionals in order to prepare all conditions for holding the first Pride Parade in Montenegro.

Initiative Committee established a working motto of Parade „Life is for living“ with the intent that in Montenegro, as is the case in other European countries and the world, through public events, and celebrations mark all human rights including the rights of LGBT people.

LGBT Forum Progress has been officially requested by Police to collect and process the relevant security information and carry out safety assessment of maintaining Pride Parade in Podgorica.

The National Security Agency (NSA) answered to the LGBT Forum Progress, letter nomber. 250-01-1723/11 from 24.03.2011, that the NSA is not responsible to make safety assessments of any public events and for that is responsible Police department.

Pride Parade  throughout the world celebrates the memory of the Stonewall revolution held  in June 1969 when in New York for the first time in history LGBT people opposed their persecution by the government. From that moment begun institutional development of LGBT rights.

Pride parade will be held in Podgorica in the sign of promoting national and European values ​​and the affirmation of human rights, unity and solidarity between all citizens regardless of their ethnic origin, religious affiliation, political affiliation and sexual orientation.

Prošlog ponedjeljka, 21.03.2011. godine, LGBT Forum Progres uputio je zvanični dopis ministru Dinoshi tražeći od njega da prihvati  predlog ili da, uz odgovarajuće konsultacije, ponudi drugo kadrovsko rješenje iz crnogorske Vlade.

Mandat ovog Odbora je da okupi zvaničnike, javne ličnosti i profesionalce u cilju pripreme svih uslova za održavanje prve Parade ponosa u Crnoj Gori.

Inicijativni odbor utvrdio je i radni moto Parade “Život treba živjeti” sa namjerom da se i u Crnoj Gori, kako je to slučaj u drugim zemljama Evrope i svijeta, putem javne manifestacije, obilježe i proslave sva ljudska prava uključujući i prava LGBT osoba.

LGBT Forum Progres zvanično je zatražio od Uprave policije da prikupi i obradi odgovarajuće bezbjednosne informacije i izvrši bezbjednosnu procjenu održavanja Parade Ponosa u Podgorici.

Forum Progres  zvanično se obratio i Agenciji za nacionalnu bezbjednost iz koje je, dopisom broj 250-01-1723/11 od 24.03.2011. godine, odgovoreno da oni nisu nadležni za izradu bezbjednosnih procjena javnih skupova već je to u djelokrugu rada Uprave policije.

Parade ponosa širom svijeta obilježavaju se u znak sjećanja na tzv. Stonvolsku revoluciju iz juna 1969. godine kada su se u Njujorku, po prvi put u istoriji,LGBT osobe suprostavile svom progonu od strane vlade od kada i počinje institucionalni razvoj LGBT prava.

Parada ponosa u Podgorici održaće se u znaku promovisanja nacionalnih  i evropskih vrijednosti i afirmisanja ljudskih prava, zajedništva i solidarnosti između svih građana bez obzira na njihovo etničko porijeklo, vjersku pripadnost, političko opredjeljenje i seksualnu orjentaciju.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...