31.01.2011.  Original article – Same sex communities hides behind walls

07.02.2011.  Original article –No way to Europe with second-class citizens

26.02.2011.  Original article – NGO to wait for a new minister

02.03.2011.  Original article – With Dinosha direct and specifically

17.03.2011.  Original article – Dinosha is scandalous

24.03.2011.  Original article –Sexual freedom chance for Montenegro

25.03.2011.  Original article – Cooperation with civil sector

25.03.2011.  Original article –  Atlas television, Forum 60 – Authority of ZIKS (Jail) had meeting with civil sector

 31.01.2011.  Članak iz novina – Cetiri zida kriju istopolne zajednice

07.02.2011.  Članak iz novina – Nema puta u evropu s gradjanima drugog reda

26.02.2011.  Članak iz novina – NVO da sačekaju novog ministra

02.03.2011.  Članak iz novina – Sa Dinošom direktno i konkretno

17.03.2011.  Članak iz novina – Dinosa je skandalozan

24.03.2011.  Članak iz novina – Seksualne slobode šansa za Crnu Goru

25.03.2011.  Članak iz novina – Saradnja sa nevladinim sektorom

25.03.2011.  Članak iz novina –  Atlas televizija, Forum 60 – Uprava ZIKS-a imala sastanak sa NVOsektorom


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...