31.01.2011.  Original article – Same sex communities hides behind walls

07.02.2011.  Original article –No way to Europe with second-class citizens

26.02.2011.  Original article – NGO to wait for a new minister

02.03.2011.  Original article – With Dinosha direct and specifically

17.03.2011.  Original article – Dinosha is scandalous

24.03.2011.  Original article –Sexual freedom chance for Montenegro

25.03.2011.  Original article – Cooperation with civil sector

25.03.2011.  Original article –  Atlas television, Forum 60 – Authority of ZIKS (Jail) had meeting with civil sector

 31.01.2011.  Članak iz novina – Cetiri zida kriju istopolne zajednice

07.02.2011.  Članak iz novina – Nema puta u evropu s gradjanima drugog reda

26.02.2011.  Članak iz novina – NVO da sačekaju novog ministra

02.03.2011.  Članak iz novina – Sa Dinošom direktno i konkretno

17.03.2011.  Članak iz novina – Dinosa je skandalozan

24.03.2011.  Članak iz novina – Seksualne slobode šansa za Crnu Goru

25.03.2011.  Članak iz novina – Saradnja sa nevladinim sektorom

25.03.2011.  Članak iz novina –  Atlas televizija, Forum 60 – Uprava ZIKS-a imala sastanak sa NVOsektorom


CRNA GORA – ZEMLJA U RASKORAKU

U susret 17. maju, Međunarodnom danu borbe proti homo/bi/transfobije, poznatijem...

Podrška u borbi protiv COVID-19 pandemije

U dogovoru sa LGBTIQ Socijalnim Centrom odlučili smo da Vladi...